Kategoria: Zamówienia publiczne -archiwum
Drukuj

Ogłoszenie nr 572078-N-2019 z dnia 2019-07-11 r.

Ochotnicza Straż Pożarna Sułoszowa II: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Sułoszowa II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie