Kategoria: Zamówienia publiczne -archiwum
Drukuj

Ogłoszenie nr 566097-N-2019 z dnia 2019-07-05 r.

Przebudowa drogi gminnej nr 601303K na długości 1214m; na odcinku I w km 0+000 – 0+680 (ul. Szkolna) oraz na odcinku II w km 0+000 – 0+534 (ul. Stara Wieś) w miejscowości Wielmoża, gmina Sułoszowa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie