Kategoria: Zamówienia publiczne -archiwum
Drukuj

Ogłoszenie nr 564698-N-2019 z dnia 2019-06-25 r.

Nadzór inwestorski nad inwestycją: Budowa ciągów rowerowych, węzłów przesiadkowych oraz parkingów Park&Ride na terenie Gminy Sułoszowa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Załączniki:
Pobierz plik (wybrano_nadzór_7_2019.pdf)wybrano_nadzór_7_2019.pdf[ ]567 kB