Kategoria: Zamówienia publiczne -archiwum
Drukuj

Ogłoszenie nr 563106-N-2019 z dnia 2019-06-19 r.

Dostosowanie budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej gm. Sułoszowa do obowiązujących przepisów p.pożarowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

--------- ZOBACZ WYNIKI PRZETARGU ---------

Załączniki:
Pobierz plik (wybrano_6_2019.pdf)wybrano_6_2019.pdf[ ]515 kB