Kategoria: Zamówienia publiczne -archiwum
Drukuj

Ogłoszenie nr 552869-N-2019 z dnia 2019-05-30 r.

Dostosowanie budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej gm. Sułoszowa do obowiązujących przepisów p.pożarowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie