Kategoria: Zamówienia publiczne -archiwum
Drukuj

Ogłoszenie nr 545781-N-2018 z dnia 2018-04-16 r.

Gmina Sułoszowa: Budowa zadaszenia trybun boiska piłkarskiego w miejscowości Sułoszowa, gmina Sułoszowa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego