Kategoria: Zamówienia publiczne -archiwum
Drukuj

Ogłoszenie nr 504608-N-2018 z dnia 2018-01-12 r.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2135K na odcinku w km 3+650 - 4+700 w m. Wielmoża, gmina Sułoszowa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

UWAGA: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

ZOBACZ WYNIKI