Kategoria: Zamówienia publiczne
Drukuj

Ogłoszenie nr 70859 - 2017 z dnia 2017-04-21 r.

Sułoszowa: Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest od mieszkańców z terenu Gminy Sułoszowa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY