Kategoria: Zamówienia publiczne
Drukuj

Ogłoszenie nr 545431-N-2020 z dnia 2020-06-01 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kalinowska

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Załączniki:
Pobierz plik (wybrano_6_2020.pdf)__Wyniki__[ ]868 kB