Kategoria: Zamówienia publiczne
Drukuj

Ogłoszenie nr 606670-N-2019 z dnia 2019-10-07 r.

Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Sułoszowa i jej jednostek organizacyjnych na lata 2020-2021
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Załączniki:
Pobierz plik (wybrano_11_2019.pdf)wybrano_11_2019.pdf[ ]764 kB