Kategoria: Wiadomości
Drukuj

europejski fundusz spoleczny logo

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułoszowej informuje o prowadzonej rekrutacji do projektu „Szansa na rozwój w Gminie Sułoszowa”, realizowanego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zamieszkują na terenie Gminy Sułoszowa – warunek konieczny.

Rekrutacja prowadzona będzie w siedzibie GOPS Sułoszowa w dniach 03-10.02.2020

Projekt skierowany jest głównie do:

W ramach projektu zapewnione zostanie kompleksowe wsparcie na podstawie przeprowadzonej Indywidualnej diagnozy potrzeb uczestnika, zarówno w formach indywidualnych jak i grupowych.

Informacje szczegółowe:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułoszowej, ul. Krakowska 139 - tel. (12) 389 60 28.

Załączniki:
Pobierz plik (ogłoszenie rekrutacja.docx)ogłoszenie rekrutacja.docx[ ]71 kB