podworko talentow nivea

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

baner system informacji przestrzennej

Projekt "e-Xtra kompetentna Sułoszowa - rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa.”

psr2020

MapaGminy 01 n small

 

mikroporady

czyste powietrze1 8576

 

PGNiG 300x260 v2

 

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas jej przeglądania. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujące o używaniu plików cookies.

Odwiedza nas 1488 gości oraz 0 użytkowników.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie Oddział w Krakowie informuje, że w związku ze zmianą regulacji prawnych w zakresie zdrowia roślin, wszystkie podmioty (dotyczy m. in. producentów ziemniaka, sadzonek roślin) wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, będą musiały zaktualizować swoje dane do dnia 14 marca 2020 roku. W przeciwnym przypadku osoby, które nie dopełnią tego obowiązku, zostaną wykreślone z rejestru.

W związku z powyższym zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniach 18-19.02.2020 rok sala obrad Urząd Gminy Sułoszowa w godz. od 9-tej do 13-tej podczas którego będzie można m. in. wypełnić wniosek o aktualizację danych.

Prosimy uprzejmie o przygotowanie danych dotyczących numerów działek rolnych użytkowanych do uprawy. Będzie to wymagane podczas wypełniania wniosków o aktualizację.

Piotr Gędłek
Kierownik Oddziału

XXIII edycja Konkursu - informacje i zgłoszenia pod tym adresem: https://dobroczyncaroku.pl/zglos-firme

zapraszamy do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Okno” oraz XXVIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Marka Hłaski. Szczegóły w załącznikach.

PŁATNE STAŻE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZATRUDNIENIA

Jeśli jesteś osobą niepracującą tj. bezrobotną, bierną zawodowo masz szansę na znalezienie wymarzonego zajęcia. Ruszył nabór do projektu „Aktywni - Efektywni”, stanowiącego wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z:

 1. płatnych staży z możliwością późniejszego zatrudnienia. Każdy staż jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb uczestników.

 2. Dodatkowym bonusem jest udział w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach zawodowych dopasowanych do ich potrzeb i predyspozycji.

 3. Wszyscy uczestnicy projektu mają też gwarancję wsparcia ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów, również tych branżowych.

 4. Udział w programie gwarantuje zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i do miejsc stażowych.

Wójt Gminy Sułoszowa
informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020r.,
 • w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach: 

1 - 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

DUze przertworstwo Duze pieniadze

Duże pieniądze na duże przetwórstwo

Do 15 mln zł wsparcia będę mogły uzyskać firmy z  branży przetwórstwa produktów rolnych.

Od 27 lutego do 27 marca 2020 r. oddziały regionalne ARiMR będą przyjmować wnioski na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój". O pomoc mogą ubiegać się firmy z branży przetwórstwa produktów rolnych lub zajmujące się ich sprzedażą hurtową.

Dotację można otrzymać m.in. na budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności; zakup (wraz z instalacją) lub leasing zakończony przeniesieniem prawa własności maszyn lub urządzeń; zakup aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji.

Pomoc przyznawana i wypłacana będzie do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi :

 • 10 mln zł, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych;
 • 15 mln zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Minimalna wysokość pomocy na realizację jednej operacji wynosi 100 tys. zł.

Szczegółowe informacje

Fundacja PROAKTYWNI prowadzi nabór do nowego projektu "Proaktywni z POWER-em" współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt kierowany jest do:
 • osób w wieku od 18-29 lat
 • zamieszkałych na terenie miasta Krakowa lub powiatu krakowskiego, wielickiego,wadowickiego, proszowickiego,olkuskiego,miechowskiego, myślenickiego
 • osób biernych zawodowo, spełniających przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 1. zamieszkujące obszary wiejskie (poza ZIT)
 2. rodzice powracający na rynek pracy
 3. osoby z niepełnosprawnościami
 • imigrantów, reemigrantów należących do co najmniej jednej z grup:
 1. osoby bezrobotne lub bierne zawodowo
 2. osoby pracujące

W załączniku treść ogłoszenia.

Dłuższe godziny pracy urzędu
w każdą trzecią środę miesiąca
„Dzień Pracodawcy”

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pracodawców Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego zaprasza w każdą trzecią środę miesiąca aż do godziny 1830.

Starujemy 19 lutego 2020 roku!

Pracodawcy będą mieli możliwość uzyskania szczegółowych informacji o usługach urzędu, a także złożenia wniosków i innej dokumentacji, w tym między innymi:

 • oferty pracy,

 • wniosków na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców
  w ramach KFS
  ,

 • dokumentacji związanej z zamiarem zatrudnienia cudzoziemców,

 • organizacji stażu,

 • wniosków na prace subsydiowane (prace interwencyjne, doposażenie stanowiska pracy, refundacja składek itp.)

Załączniki:
Pobierz plik (plakat A3 Dzień pracodawcy V2 (1).pdf)plakat A3 Dzień pracodawcy V2 (1).pdf[ ]637 kB

europejski fundusz spoleczny logo

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułoszowej informuje o prowadzonej rekrutacji do projektu „Szansa na rozwój w Gminie Sułoszowa”, realizowanego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zamieszkują na terenie Gminy Sułoszowa – warunek konieczny.

Rekrutacja prowadzona będzie w siedzibie GOPS Sułoszowa w dniach 03-10.02.2020

Projekt skierowany jest głównie do:

 • osóbzagrożonych ubóstwem lub doświadczających wykluczenia społecznego, w tym zwłaszcza osób niepełnosprawnych oraz osób objętych wsparciem GOPS

 • osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 • osób zagrożonych ubóstwem lub doświadczających wykluczenia społecznego, w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych

W ramach projektu zapewnione zostanie kompleksowe wsparcie na podstawie przeprowadzonej Indywidualnej diagnozy potrzeb uczestnika, zarówno w formach indywidualnych jak i grupowych.

Informacje szczegółowe:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułoszowej, ul. Krakowska 139 - tel. (12) 389 60 28.

Załączniki:
Pobierz plik (ogłoszenie rekrutacja.docx)ogłoszenie rekrutacja.docx[ ]71 kB

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat spisu rolnego, który odbędzie się w 2020 roku. 

Załączniki:
Pobierz plik (Spis Rolny 2020.pdf)Spis Rolny 2020.pdf[ ]128 kB

Zapraszamy mieszkańców powiatu krakowskiego do wypełnienia ankiety dotyczącej sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu krakowskiego.

Wyniki badań posłużą nam do zdiagnozowania głównych potrzeb rozwojowych i opracowania nowej strategii powiatu krakowskiego. Jesteśmy przekonani, że poznanie Państwa opinii, potrzeb i pomysłów związanych z przyszłością powiatu krakowskiego pozwoli nam na wypracowanie dokumentu trafnie definiującego cele i działania ważne dla dalszego rozwoju naszego Powiatu.

Pragniemy by zrównoważony i odpowiedzialny rozwój Powiatu prowadził do podnoszenia jakości życia wszystkich jego mieszkańców, a realizacja strategii przyczyniała się do wzmacniania więzi społecznych i budowania poczucia dumy z tego, co wspólnym wysiłkiem uda nam się osiągnąć.

Liczymy na Państwa udział w badaniu i zabranie głosu w sprawie przyszłości naszego Powiatu!

Ankieta jest dostępna pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwqLi2EBTFe1kSprG1xrxBnwHltNQpWzloxYtQnPxaJ0FeDw/viewform?usp=sf_link”.

projekt wsparcie przedszkolakow w gminie suloszowa mid

Zakup sredniego samochodu ratowniczo tablica na strone internetowa

Tablica informacyjna Malopolskie Remizy 2019 OSP Wielmoza

wfosigw suloszowa ver 2 small

piekna malopolska wies