podworko talentow nivea

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

baner system informacji przestrzennej

Projekt "e-Xtra kompetentna Sułoszowa - rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa.”

psr2020

MapaGminy 01 n small

 

mikroporady

czyste powietrze1 8576

 

PGNiG 300x260 v2

 

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas jej przeglądania. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujące o używaniu plików cookies.

Odwiedza nas 1184 gości oraz 0 użytkowników.

Lista kandydatów
którzy złożyli aplikacje na stanowisko - podinspektor ds. finansowo-księgowych

1. Pani Klaudia Świda

2. Pani Bożena Piwowarczyk

3. Pani Iwona Woszczek

4. Pani Magdalena Tomal

Komisja zapoznała się z dokumentami złożonymi przez oferentów i stwierdziła, że złożone oferty :

Nr 1 i Nr 3 spełniają wymogi formalne podane w ogłoszeniu ,

Nr 2 i Nr 4 nie spełniają wymogów formalnych podanych w ogłoszeniu.

Dla osób, które spełniają wymogi formalne ustala się wstępie termin rozmowy kwalifikacyjnej na dzień 2 kwietnia 2020r., godz, 9,00 i 10,00 w Urzędzie Gminy w Sułoszowej ul. Krakowska 139 pok. nr3 (sala obrad).

Termin rozmowy może ulec zmianie w związku z sytuacją epidemiczną .

Przewodniczący Komisji
Marek Szymański

Sułoszowa, 19.03.2020 r 

Załączniki:
Pobierz plik (Lista_kandydatow_20200319.pdf)Lista_kandydatow_20200319.pdf[ ]257 kB

ZARZĄDZENIE NR 6 /2020 WÓJTA GMINY SUŁOSZOWA
z dnia 16 marca 2020 roku

w sprawie : organizacji pracy w Urzędzie Gminy Sułoszowa w okresie zagrożenia koronawirusem.

Na podstawie art. 33 ust. 1,5  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 , z późn. zm.), zarządzam co następuje.

§ 1

Mając na względzie zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego odnośnie przeciwdziałania możliwości rozprzestrzeniania się koronowirusa COVID-19, w trosce o zdrowie obsługiwanych mieszkańców i pracowników, wprowadza się zmianę organizacji pracy Urzędu Gminy w Sułoszowej.

§ 2

Wprowadza się – od dnia 16 marca 2020 r. – zasady obsługi klientów Urzędu Gminy w Sułoszowej.

§ 3

Podstawową zasadą obsługi klienta w Urzędzie Gminy jest kontakt telefoniczny, mailowy lub elektroniczny.

§ 4

W sprawach wymagających osobistej wizyty w Urzędzie Gminy jej załatwienie będzie  możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu i miejsca wizyty. Wykaz numerów telefonicznych do kontaktów w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 5

Na umówioną wizytę należy przyjść punktualnie.

§ 6

Pisma będzie można składać na dzienniku podawczym na parterze budynku.

§ 7

Na terenie budynków Urzędu Gminy mogą przebywać tylko klienci zgłaszający się na umówiony termin.

§ 8

Zalecam aby wszelkie sprawy w Urzędzie Gminy załatwiać za pośrednictwem:
1. elektronicznej skrzynki podawczej –e-PUAP,
2. poczty tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie.

 

§ 9

Apeluję o ograniczenie lub odłożenie wizyty osobistej w Urzędzie Gminy do czasu zniesienia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
Pobierz plik (Zal. Nr 1 do Zarz.Nr 6-2020.docx)Zal. Nr 1 do Zarz.Nr 6-2020.docx[ ]14 kB

uwaga UG koronawirus

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy informuję, iż:

od dnia 16.03.2020 do odwołania
Urząd Gminy Sułoszowa
oraz  podległe jednostki organizacyjne
(CK, GOPS, CUW)
zostają zamknięte dla Petentów

Najpilniejsze sprawy będą załatwiane po wcześniejszej rejestracji w Urzędzie poprzez kontakt telefoniczny: 12 3896028 , 12 3896002 12 2896031, mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub skorzystaj
z platformy ePUAP.
Niezbędne druki można pobrać ze strony: http://www.suloszowa.pl w zakładce e-urząd

W miarę możliwości konieczne opłaty, w tym podatki, proszę uiszczać przelewem na indywidualne konto bankowe wskazane w decyzji podatku na rok 2020.

Pracownicy będą wykonywać swoje obowiązki w budynku Urzędu Gminy, a obsługiwać będą Państwa za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Wszystkich Mieszkańców, w tym szczególnie osoby starsze, które są najbardziej narażone na ryzyko zachorowania, bardzo proszę o unikanie dużych skupisk ludzi.

Kieruję również prośbę, o zgłaszanie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułoszowej, osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych, którzy potrzebują pomocy: tel. 12 3896028 oraz 12 3896002 wew. 08.

Zwracam się z prośbą do członków lokalnych stowarzyszeń, organizacji i grup o rezygnację z cyklicznych spotkań. Zalecam aby nie korzystać  z placów zabaw, boisk sportowych, siłowni zewnętrznych. Apeluję do młodzieży i rodziców o odpowiedzialne wykorzystanie czasu zawieszenia zajęć w szkołach.

Proszę o wyrozumiałość i stosowanie się do wszystkich zaleceń służb medycznych i sanepidu.

Pamiętajmy, że każdy z nas jest odpowiedzialny za skuteczność działań prewencyjnych!

W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim , którzy swą postawą , zaangażowaniem i odpowiedzialnością przyczyniają się do zapewniania nam bezpieczeństwa tj. służbom opieki medycznej, sanitarnej , policji , straży , opieki społecznej, pracownikom sektora produkcji żywności , produkcji sanitarno – higienicznej i dostarczającym media.

Bądźmy w tym trudnym czasie odpowiedzialni i wyrozumiali.

 

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować za pośrednictwem strony internetowej http://www.suloszowa.pl, a także tablic informacyjnych.

Wójt Gminy Sułoszowa

Stanisław Gorajczyk

Załączniki:
Pobierz plik (KOMUNIKAT.docx)KOMUNIKAT.docx[ ]17 kB

bezplatna pomoc wymiana pieca

Załączniki:
Pobierz plik (doc00940620200313123731.pdf)doc00940620200313123731.pdf[ ]516 kB

uwaga UG koronawirus

K O M U N I K A T

Szanowni Państwo

W związku z zaistniałą sytuacją, spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa, zgodnie
z zaleceniami służb sanitarnych i administracyjnych zwracam się z prośbą o ograniczenie wizyt
w Urzędzie Gminy Sułoszowa i jego jednostkach organizacyjnych do spraw pilnych, wymagających osobistego załatwienia.

W sprawach ważnych zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego – dane kontaktowe urzędu dostępne są poniżej.

Zobowiązania finansowe np. podatek od nieruchomości i podatek rolny prosimy w miarę możliwości wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego, podany w decyzji podatkowej.

Prosimy o wyrozumiałość, stosowanie się do zaleceń służb medycznych i sanitarnych oraz śledzenia informacji w mediach krajowych i lokalnych.

Wójt Gminy Sułoszowa

    /-/ Stanisław Gorajczyk

Kontakt e mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. 12/3896002, 12/3896028

www.suloszowa.pl

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW:

ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

I ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

NA TERENIE GMINY SUŁOSZOWA – 2020 r.

MIEJSCOWOŚCI

Odpady wielkogabarytowe

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

SUŁOSZOWA III

30.03.2020.

20.03.2020.

SUŁOSZOWA I, SUŁOSZOWA II,

WOLA KALINOWSKA WIELMOŻA Podzamcze, Pieskowa Skała,

31.03.2020.

20.03.2020.


Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zgromadzić w wydzielonym miejscu przed bramą wjazdową, tak aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości oraz nie stanowiły zagrożenia dla pojazdów oraz dla pieszych.

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE ORAZ ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY NALEŻY WYSTAWIĆ

DO GODZINY 700!

UWAGA!

ZBIÓRKA ODPADÓW DOTYCZY TYLKO NIERUCHOMOŚCI,
NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Prosimy o zapoznanie się z załączonym tekstem

Komunikat

Stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2:

  1. zarządzam do odwołania zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa, w szczególności w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki;

  2. polecam wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast zawieszenie do odwołania działalności klubów dziecięcych i żłobków.

Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie.

Podstawy prawne:

- art. 11 ust. 1, 2 i 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

- art. 37 ust. 2 w związku z art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

- art. 54 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik

ogolnopolski turniej wiedzy pozarniczej zbiorcze

28 lutego 2020 roku w Urzędzie Gminy Sułoszowa odbył się gminny etap
"Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - młodzież zapobiega
pożarom". W konkursie wzięło udział 21 przedstawicieli wszystkich szkół
podstawowych z terenu gminy Sułoszowa. Test wiedzy był przygotowany dla
dwóch grup wiekowych - klasy IV-VI i klasy VII-VIII. Uczestnicy mieli za
zadanie rozwiązać test wiedzy z zakresu pożarnictwa. Z każdej grupy
wiekowej wyłoniono po jednej osobie, która uzyskała najwyższą liczbę
poprawnych odpowiedzi i to oni będą reprezentować gminę Sułoszowa na
etapie powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który ma
się odbyć na terenie koszar JRG-3 w Krakowie. Każdy uczestnik otrzymał
pamiątkowy dyplom i upominki rzeczowe.

 

koronawirus www

Telefoniczna Informacja Pacjenta – 800-190-590 – tu przez całą dobę uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Pod numerem bezpłatnej i całodobowej Telefonicznej Informacji Pacjenta uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Konsultanci poinformują Cię:

·       czym jest koronawirus

·       jak się zabezpieczyć przed koronawirusem

·       co zrobić, gdy wracasz z kraju, w którym zdarzyły się przypadki zakażenia koronawirusem i masz wątpliwości co do swojego stanu zdrowia

·       gdzie znajdziesz najbliższą placówkę inspekcji sanitarnej lub oddział zakaźny szpitala oraz dowiesz się jak się z nimi skontaktować

·       gdy będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości związane z postępowaniem w sytuacji podejrzenia zakażania koronawirusem.

Połączenie z Telefoniczną Informacją Pacjenta jest bezpłatne, a z konsultantami porozmawiasz przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Jeśli wolisz napisać maila zapraszamy do kontaktu przez stronę:

Zadaj pytanie TIP

Jeśli chcesz skorzystać z czatu zapraszamy do kontaktu przez stronę:

Czat z konsultantem TIP

Jeśli posługujesz się językiem migowym zapraszamy do kontaktu w dni robocze od 8 do 16 przez:

Komunikator video z udziałem tłumacza języka migowego 

projekt wsparcie przedszkolakow w gminie suloszowa mid

Zakup sredniego samochodu ratowniczo tablica na strone internetowa

Tablica informacyjna Malopolskie Remizy 2019 OSP Wielmoza

wfosigw suloszowa ver 2 small

piekna malopolska wies