podworko talentow nivea

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

baner system informacji przestrzennej

Projekt "e-Xtra kompetentna Sułoszowa - rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa.”

psr2020

MapaGminy 01 n small

 

mikroporady

czyste powietrze1 8576

 

PGNiG 300x260 v2

 

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas jej przeglądania. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujące o używaniu plików cookies.

Odwiedza nas 1438 gości oraz 0 użytkowników.

Sułoszowa , 05.05.2020r.

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Sułoszowej zatrudni w ramach umowy zlecenia informatyka do obsługi oprogramowania i sprzętu komputerowego w ogólnym zakresie działalności urzędu.

Szczegółowe informacje w zakresie zatrudnienia dostępne pod nr tel. 12 3896028 wew.22

Załączniki:
Pobierz plik (CCI06052020.pdf)CCI06052020.pdf[ ]198 kB

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia nr 5/2020
Dyrektora Centrum Kultury w Sułoszowej
Z dnia 06 maja 2020 r.

 

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na stanowisko księgowej/księgowego.
Dyrektor Centrum  Kultury w Sułoszowej
ogłasza otwarty nabór kandydatów na stanowisko
księgowej/księgowego.

 1. Nazwa i adres jednostki: Centrum  Kultury w Sułoszowej.

 2. Stanowisko pracy: księgowej/księgowego .

 3. Wymagania niezbędne:

  1. wykształcenie wyższe magisterskie: administracyjne lub ekonomiczne,

  2. minimum 2 letni staż pracy,

  3. minimum roczne doświadczenie zawodowe w księgowości,

  4. znajomość przepisów prawa z ustaw: o finansach publicznych ustawy o rachunkowości oraz ustawy o zamówieniach publicznych, przepisów resortowych dotyczących instytucji kultury oraz przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych;

  5. bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego w tym programów księgowych, ZUS Płatnik oraz nowoczesnych środków łączności,

  6. posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa Unii Europejskiej bądź obywatelstwa innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  7. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  8. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadanie nieposzlakowanej opinii,

  9. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku pracy.

Informacja o funkcjonowaniu bibliotek na terenie Gminy Sułoszowa 

W dniu 29 kwietnia Premier ogłosił, iż częściowo zostają znoszone restrykcje dotyczące między innymi bibliotek, które mogą być otwarte od 4 maja. Na stronie Ministerstwa Rozwoju ogłoszono wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce po konsultacji z GIS z dnia 28.04.2020. W związku z tym Gminna Biblioteka Publiczna w Sułoszowej oraz filia w Wielmoży opracowała i wdrożyła nowe procedury i zasady korzystania z naszych Bibliotek dostosowane do nowych regulacji funkcjonowania w czasie epidemii.

Rekomendowane jest uruchomienie jedynie wypożyczalni. Do czasu znaczącego zmniejszenia liczby zakażeń lub odwołania stanu epidemii, nie rekomenduje się otwarcia czytelń oraz wolnego dostępu do księgozbioru. Zaleca się także 10 dniową kwarantannę i izolację w odrębnym pomieszczeniu oddanych przez czytelników książek, ustawienie przesłony ochronnej (np. z pleksi) w punkcie kontaktu użytkownika z bibliotekarzem.

Wszystkie powyższe zasady zostały wdrożone. Gminna Biblioteka Publiczna w Sułoszowej otrzymała pozytywną opinię Inspektora Sanitarnego i z dniem 6 maja 2020 r. wznawia działalność w nowym reżimie sanitarnym Biblioteka w Sułoszowej, natomiast 11 maja 2020 r. Filia Biblioteki w Wielmoży. Wszystkie wydarzenia biblioteczne w tym spotkania z dziećmi, spotkania autorskie, spotkania grup bibliotecznych zostają zawieszone do odwołania.

Dodatkowo odwiedzający nasze Biblioteki proszeni są o przebywanie w bibliotece w maseczkach i rękawiczkach oraz zachowanie bezpiecznego odstępu 2 m. Zalecamy także zamawianie książek przez katalog on-line, co skróci czas przebywania w bibliotece oraz zapobiegnie generowaniu kolejek. Osobom, które mają trudność w korzystaniu z rezerwacji przez katalog on-line zalecamy kontakt telefoniczny z biblioteką. Będziemy dokładali wszelkich starań aby korzystanie z naszych bibliotek było bezpieczne zarówno dla Użytkowników, jak i Pracowników biblioteki.

Przypominamy, iż Centrum Kultury w Sułoszowej pozostaje nadal zamknięte.

Zał. Nr 1do zarządzenia Nr 11/2020
Wójta Gminy Sułoszowa
z dnia 5 maja 2020r.

WÓJT  GMINY SUŁOSZOWA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

                    

Podinspektor ds. ewidencji ludności i obsługi rady

w Urzędzie Gminy w Sułoszowej w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich na stanowisko podinspektor ds. ewidencji ludności oraz obsługi rady  w pełnym wymiarze czasu pracy.

 1. Wymagania niezbędne.

1.      Wykształcenie wyższe magisterskie (administracja, prawo )

2.      Ponadto dokumenty na w/w stanowisko może składać osoba, która:

a)      jest obywatelem polskim,

b)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)      cieszy się nieposzlakowaną opinią.

e) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na w/w stanowisku,

3. Znajomość przepisów:

-        ustawy o ewidencji ludności ,       

-        ustawy o samorządzie gminnym,

-        kodeks postępowania administracyjnego,

-        Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

4.      Samodzielność, kreatywność, komunikatywność.

5.      Umiejętność obsługi komputera i biegła znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego: Microsoft Office (Word, Excel).

6. Posiada łącznie co najmniej dwu letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach administracji samorządowej lub jednostkach administracji rządowej z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.

Urząd Gminy w Sułoszowej informuje osoby zainteresowane dofinansowaniem budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, że wnioski będą przyjmowane aż do wyczerpania przeznaczonej kwoty na to zadanie.

KOMUNIKAT

W związku z decyzją rządu, że od 6 maja br. mogą zostać otwarte przedszkola, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu rodziców Gmina Suloszowa przygotowuje się do otwarcia tych placówek.

Trwa analiza wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego w  związku z komunikatem MEN oraz wytycznymi MRPiPS, dotyczącymi możliwości otwarcia w dniu 6 maja 2020 r. żłobka i przedszkoli.

Informacje o terminie otwarcia będziemy publikować na naszej stronie internetowej oraz będzie można ją uzyskać w poszczególnych placówkach przedszkolnych. Uruchomienia przedszkoli w Gminie Sułoszowa nastąpi nie wcześniej niż 11 maja 2020 r.

 

Stanisław Gorajczyk

Wójt Gminy Sułoszowa

 

Informacja o zmianie rozkładu kursów busów od dnia 04 maja 2020r. poniedziałek

Urząd Gminy Sułoszowa uprzejmie powiadamia mieszkańców Gminy, iż od poniedziałku, dnia 04 maja 2020r. nastąpi zmiana w rozkładzie jazdy kursów busów:

nie będzie kursował bus :

od przystanku Olkusz – przez Sułoszową do Krakowa godzina wyjazdu: 16:30

od przystanku Kraków – przez Sułoszową do Olkusza godzina wyjazdu: 14:55

 

kupuj swiadomie produkt polski

Załączniki:
Pobierz plik (kupuj_swiadomie_produkt_polski.pdf)kupuj_swiadomie_produkt_polski.pdf[ ]259 kB

3 maj 2020 plakat

Obowiązek koszenia traw i niszczenia chwastów.

Wójt Gminy Sułoszowa przypomina właścicielom, zarządcom, użytkownikom wieczystym oraz dzierżawcom i posiadaczom gruntów z terenu Gminy Sułoszowa o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach.

chwastyLikwidacja chwastów powinna być przeprowadzona co roku systematycznie w okresie wegetacyjnym – od wiosny do wczesnej jesieni.

Obowiązek zwalczania chwastów oraz jego egzekwowanie wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 909 z późn. zm.).

Zaniechanie zwalczania chwastów postrzegane może być jako forma degradacji gruntów powodująca utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów, do rekultywacji których na własny koszt zobowiązany jest każdy właściciel gruntów stanowiących użytki rolne oraz każdy kto ten stan spowodował.

Zachwaszczone grunty stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz stwarzają niebezpieczeństwo pożarowe dla najbliżej położonych zabudowań i terenów leśnych. Zaniedbane grunty działek wpływają negatywnie na estetyczny wygląd terenu naszej Gminy oraz stają się sprzyjającym siedliskiem dla bytowania i intensywnego rozmnażania różnych szkodników i gryzoni, a także stwarzają duże utrudnienia w użytkowaniu i pielęgnacji sąsiednich, zagospodarowanych działek.

projekt wsparcie przedszkolakow w gminie suloszowa mid

Zakup sredniego samochodu ratowniczo tablica na strone internetowa

Tablica informacyjna Malopolskie Remizy 2019 OSP Wielmoza

wfosigw suloszowa ver 2 small

piekna malopolska wies