podworko talentow nivea

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

baner system informacji przestrzennej

Projekt "e-Xtra kompetentna Sułoszowa - rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa.”

psr2020

MapaGminy 01 n small

 

mikroporady

czyste powietrze1 8576

 

PGNiG 300x260 v2

 

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas jej przeglądania. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujące o używaniu plików cookies.

Odwiedza nas 1097 gości oraz 0 użytkowników.

ZASADY OBSŁUGI INTERESANTÓW
W URZĘDZIE GMINY W SUŁOSZOWEJ


W związku ze wznowieniem od dnia 25 maja 2020 r. bezpośredniej obsługi interesanta w Urzędzie Gminy w Sułoszowej, ustala się następujące zasady:

1. Do budynku Urzędu należy wchodzić w godzinach pracy urzędu.

2. Ogranicza się liczbę osób przebywających w budynku Urzędu jednocześnie do 10 interesantów.

3. Wchodząc do budynku należy zdezynfekować ręce lub korzystać z własnych rękawiczek.

4. Obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa oraz zachowanie bezpiecznej 2 m odległości od rozmówcy.

5. Przy jednym stanowisku pracy może przebywać tylko jedna osoba. Zasada ta nie dotyczy opiekuna.

6Powstrzymanie się od wizyty w Urzędzie, jeżeli występują objawy gorączki, bólu gardła, przeziębienia.

W trosce o zdrowie pracowników i mieszkańców prosimy, aby ograniczyć osobiste wizyty w urzędzie do najpilniejszych spraw. Pracownicy Urzędu Gminy zrealizują Państwa sprawy zgłoszone za pomocą platformy e-PUAP, poczty elektronicznej lub tradycyjnej bądź telefonicznej.

 

Wójt

/-/Stanisław Gorajczyk

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne", zwraca się z prośbą nadsyłanie materiałów promocyjnych do wirtualnego stoiska "Odpoczywaj na wsi".  Apel skierowany jest do gmin, obiektów agroturystycznych, zagród edukacyjnych, muzeów z obszarów wsi (oferta regionalna i ludowa), wiejskich izb tradycji, twórców ludowych, Kół Gospodyń Wiejskich, i podobnych z prośbą o przesłanie informacji o swojej ofercie turystycznej (tekst promocyjne, zdjęcia, foldery, mapy i przewodniki on-line, filmy, wiejskie przepisy kulinarne, prezentacje zajęć prowadzonych przez twórców ludowych - filmy, materiały zdjęciowe, opisy warsztatów).

Materiały proszę kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

UWAGA! Warunkiem publikacji materiału w wirtualnym stoisku będzie przesłanie oświadczenia o prawach do danego materiału.

Nie ma podanego terminu nadsyłania materiałów. Stoisko już działa i w każdej chwili można dodać dany materiał.

PSR2020 grafika mid

POWSZECHNY SPIS ROLNY PSR 2020

#liczysięrolnictwo

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji
o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

 • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstw domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej
  i społecznej na wsi;

 • dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;

 • analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;

 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;

 • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

Szczegółowe informacje  w załącznikach - Zapraszamy do zapoznania!

Dopłaty 2020: Ostateczny termin składania oświadczeń mija 8 czerwca

Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Ostatnim dniem na złożenie oświadczenia w tegorocznym naborze będzie poniedziałek, 8 czerwca. To efekt wejścia w życie znowelizowanej ustawy o COVID-19, która przywraca bieg terminów.

W tym roku po raz kolejny rolnicy starający się o dopłaty bezpośrednie lub obszarowe mogą skorzystać z ułatwienia jakim jest możliwość złożenia oświadczenia potwierdzającego brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2019 r. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2020. Tegoroczna kampania rozpoczęła się 1 marca, jednak w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, od 31 marca zawieszony został bieg terminów.

16 maja weszły w życie przepisy przywracające bieg terminów, a co za tym idzie, zawieszony wcześniej termin na złożenie oświadczeń zostaje przywrócony. Ostatnim dniem na skuteczne złożenie oświadczenia będzie poniedziałek, 8 czerwca 2020 r.

Lista kandydatów

którzy złożyli  aplikacje na stanowisko – podinspektor ds. ewidencji ludności i obsługi rady

 

 • Pani Kocjan Magdalena
 • Pani Cader Monika
 • Pani Bieda Katarzyna
 • Pani Zamarło Monika
 • Pani Kukuła Barbara
 • Pani Wątko Anna
 • Pani Komperda Hiacynta
 • Pani Sołtysik-Czarnota Mariola
 • Pani Kozłowska Kornelia

 Komisja  zapoznała się  z dokumentami złożonymi przez oferentów i stwierdziła, że złożone oferty :

Nr 3 , Nr 4 , Nr 9 spełniają  wymogi formalne podane w ogłoszeniu.

Załączniki:
Pobierz plik (Lista kandydatow-21.05.2020.pdf)Lista kandydatow-21.05.2020.pdf[ ]452 kB

Sułoszowa , 20.05.2020 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Gminy w Sułoszowej zatrudni od dnia 1 czerwca 2020 r. na zastępstwo osobę na stanowisko podinspektor ds. ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Gminnej, Planowania, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej.

Wymagane wykształcenie :

- wyższe z zakresu planowania przestrzennego, zarządzania nieruchomościami lub geodezji.

- doświadczenie zawodowe na podobnych stanowiskach min.2 lata

Szczegółowe informacje w zakresie zatrudnienia dostępne pod nr tel. 12 3896028 wew. 15

 

WÓJT
mgr inż. Stanisław Gorajczyk

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (ogloszenie_o_naborze_na_zastepstwo.pdf)ogloszenie_o_naborze_na_zastepstwo.pdf[ ]312 kB

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikiem.

Załączniki:
Pobierz plik (RazemDlaTurystyki.pdf)RazemDlaTurystyki.pdf[ ]50 kB

Sułoszowa, dnia 19.05.2020 r.

GK.271.WR.4.2020

WÓJT GMINY

w Sułoszowej

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

Odbiór i utylizacja osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z oczyszczalni ścieków w Woli Kalinowskiej gm. Sułoszowa

 1. Zamawiający: Gmina Sułoszowa

32-045 Sułoszowa ul. Krakowska 139

telefon: 123896028; Faks: 123896028 w. 29

Adres strony internetowej: www.suloszowa.pl

korespondencja z Wykonawcami będzie prowadzona: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP Gminy 677-10-37-576; REGON Gminy 351555520

Godziny urzędowania: poniedziałek 915- 1715

wtorek - piątek 730 - 1530

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, wywóz wraz z zagospodarowaniem osadów ściekowych (kod 19 08 05) pochodzących z oczyszczalni ścieków Wola Kalinowska przy ul. Prądnickiej 23
w gminie Sułoszowa ilości ok. 500 ton rocznie. Wywożenie osadów na bieżąco po napełnieniu kontenera o pojemności 11 m3. Gmina dysponuje jednym kontenerem o pojemności 11 m3.

Dopuszcza się możliwość odbioru osadu wg możliwości odbiorczych i transportowych wykonawcy po wcześniejszym dostosowaniu sposobu załadunku na koszt odbiorcy osadu.

Sułoszowa, dnia 19.05.2020r.

Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający:

Gmina Sułoszowa

ul. Krakowska 139

32-045 Sułoszowa

NIP: 677-10-37-576

tel./fax.: 123896028 wew. fax 29

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert w przedmiocie:

 1. Przedmiot zamówienia:

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Zdalna Szkoła+ dla gminy Sułoszowa.

Sułoszowa, dnia 19.05.2020 r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sułoszowa
dla części działek nr 371/1 i 372 położonych w Woli Kalinowskiej, dla części działek nr 2/6, 2/8 i 3/2 (AM 3-11) położonych w Wielmoży, dla części działek nr 1700/11, 1754, 1756 oraz dla działek nr 1303/12, 1303/14 i 1755 położonych w Sułoszowej, obręb Sułoszowa INa podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Sułoszowa Uchwały nr XVI/143/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sułoszowa dla części działek nr 371/1 i 372 położonych w Woli Kalinowskiej, dla części działek nr 2/6, 2/8 i 3/2 (AM 3-11) położonych w Wielmoży, dla części działek nr 1700/11, 1754, 1756 oraz dla działek nr 1303/12, 1303/14 i 1755 położonych w Sułoszowej,  obręb Sułoszowa I, oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko, wykonanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do działek nr 371/1, 372 w Woli Kalinowskiej, działek nr 2/6, 2/8 i 3/2 (AM 3-11) w Wielmoży, działek nr 1700/11, 1754, 1756, 1755, 1303/12, 1303/14 w Sułoszowej (obręb Sułoszowa I), będących przedmiotem zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.06.2020 r.

projekt wsparcie przedszkolakow w gminie suloszowa mid

Zakup sredniego samochodu ratowniczo tablica na strone internetowa

Tablica informacyjna Malopolskie Remizy 2019 OSP Wielmoza

wfosigw suloszowa ver 2 small

piekna malopolska wies