baner system informacji przestrzennej

Projekt "e-Xtra kompetentna Sułoszowa - rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa.”

plakat wyborczy MIR 2019

baner pociag do kariery

MapaGminy 01 n small

 

mikroporady

czyste powietrze1 8576

 

PGNiG 300x260 v2

 

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas jej przeglądania. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujące o używaniu plików cookies.

Odwiedza nas 239 gości oraz 0 użytkowników.

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych drogą elektroniczną – komitety wyborcze oraz wyborcy indywidualni.

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), tj. z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku informacjami o zamknięciu dla interesantów niektórych urzędów gminy i ograniczeniami w przyjmowaniu przez nie korespondencji, a jednocześnie biorąc pod uwagę bieg kalendarza wyborczego, stanowiącego załącznik do postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 184), w tym m.in. w zakresie przyjmowania przez urzędników wyborczych za pośrednictwem urzędów gmin zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wyjaśnia, co następuje.
Zgodnie z art. art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędów gmin.
Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249).
Jednakże w celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom we wskazanych na wstępie okolicznościach dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, a także w celu zapewnienia możliwości przyjmowania tych zgłoszeń, wyjaśniam:


1) Z uwagi na fakt, iż tryb pracy Urzędu Gminy Sułoszowa został ograniczony, zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu, t.j. do godz. 15.30) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia można dostarczyć osobiście lub przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
2) w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny). Potwierdzenie złożenia zostanie przesłane na wskazany adres e-mail.

Zgłoszeń należy dokonać na załączonych drukach określonych w uchwale nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Parlamentu Europejskiego.
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 12 3896028 wewn. 15.

Informacja Wójta Gminy Sułoszowa dla mieszkańców
Gminy Sułoszowa z dnia 25 marca 2020 roku
o wprowadzonych ograniczeniach

na podstawie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
(Dz. U. z 2020 poz. 522)

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem

 

Wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi.

Wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu się

Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:

  • dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.

  • wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.

  • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będzie można przemieszczać się, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących

Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, busie tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi

Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będzie można się jednak spotykać z najbliższymi.

Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych

Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć
w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadzono kolejną ważną zasadę. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Zachęca się jednak do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

Zakłady pracy

Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

https://www.biznes.gov.pl/pl/koronawirus-najwazniejsze-informacje-dla-przedsiebiorcow

Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują

Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

 

Informuje się o dodatkowych ograniczeniach na terenie Gminy Sułoszowa:

- od dnia 25 marca 2020 obowiązuje zakaz użytkowania placów zabaw, boisk sportowych, siłowni zewnętrznych do odwołania

Załączniki:
Pobierz plik (Zalecenia 25.03.2020.docx)Zalecenia 25.03.2020.docx[ ]14 kB

Sułoszowa, dnia 25.03.2020 r.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Sułoszowa I dla działki 1045 podjętego uchwałą nr IX/48/07 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 czerwca 2007 r.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz uchwały nr IV/35/2019 Rady Gminy Sułoszowa z dnia
31 stycznia 2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Sułoszowa I dla działki 1045 podjętego uchwałą nr IX/48/07 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 czerwca 2007 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Sułoszowa I dla działki 1045 podjętego uchwałą nr IX/48/07 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 czerwca 2007 r. wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko w dniach
od od 03.04.2020 r. do 04.05.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32‑045 Sułoszowa w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.: Dz. U. z 2020 r., poz. 283)
w powiązaniu art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2020 r., poz. 293) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu powyższego projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.04.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32‑045 Sułoszowa, pok. nr 22
o godz.
11.00

Sułoszowa, dnia 25.03.2020 r.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwie Wielmoża przy ul. Doliny Zachwytu

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz uchwały nr VIII/69/2019 z dnia 17 maja 2019 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwie Wielmoża przy ul. Doliny Zachwytu, zmienionej uchwałą nr IX/85/2019 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28.06.2019 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwie Wielmoża przy ul. Doliny Zachwytu w dniach od od 03.04.2020 r. do 04.05.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32‑045 Sułoszowa w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.04.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32‑045 Sułoszowa, pok. nr 22
o godz.
12.00

Mimo trudności związanych z pandemią koronawirusa, małopolscy rolnicy najlepiej w kraju radzą sobie z wnioskowaniem o dopłaty za 2020 rok.

Już ponad 12 tysięcy oświadczeń i wniosków elektronicznych wpłynęło do ARiMR. Oznacza to, że przeszło 10% osób spośród tych, które ubiegały się o płatności w ubiegłym roku, dopełniło formalności.

Ważna, szczególnie w sytuacji najnowszych obostrzeń związanych z przemieszczaniem się, jest informacja, że wszyscy uprawnieni do złożenia oświadczeń mogą - zamiast tej formy - skorzystać z wysłania wniosku internetem. W przypadku pytań o korzystanie z aplikacji eWniosekPlus, prosimy o kontakt telefoniczny z placówkami Agencji lub z doradcami rolnymi.
Ci, którzy zdecydują się jednak na złożenie Oświadczenia, powinni to zrobić do 15 kwietnia. Sposoby na dotarcie z dokumentem do ARiMR są cztery:

1. wrzutnie przed placówkami Agencji,

2. Poczta Polska,

3. ePupap

4. e-mail (skan dokumentu).

Wykaz numerów telefonów do placówek ARiMR: www.arimr.gov.pl lub https://link.do/lCwpt
Kontakt z doradcami MODR: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 12 285-21-13 / 14, 609 700 003; powiatowe zespoły: http://www.modr.pl/strona/zespoly-powiatowe-doradcow.

#zostańWgospodarstwie

 

eWniosekPlus

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną wojewoda małopolski Piotr Ćwik uruchomił specjalną infolinię dla Seniorów – z myślą o tych, którzy potrzebują pomocy w tych trudnych chwilach. Dzwoniąc na infolinię, osoby starsze mogą uzyskać rzetelne informacje, zalecenia i wskazówki, jak odnaleźć się w obecnej sytuacji.

 

Numer telefonu 12 392 11 10 działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–17.00.

 

W celu rozpowszechnienia powyższej informacji, zwracam się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie jej na stronie internetowej Państwa Urzędu.

 

Jednocześnie informuję, iż skontaktujemy się z placówką GOPS działającą w Państwa Gminie, gdy pojawi się:

1. kwestia dotycząca udzielania pomocy osobom starszym należąca do zadań realizowanych przez gminne ośrodki pomocy społecznej

2. lub inne sprawy, które należą do zadań gmin.

 

Oddział Małopolski PFRON przypomina, że do 31 marca 2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim 2019/2020 w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” - Modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym).

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnościami ubiegania się o pomoc w ramach programu, wniosek o dofinansowanie składa się przez Internet w SOW - Systemie Obsługi Wsparcia: https://sow.pfron.org.pl/ 

Nawiązując do  sygnalizowanych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa trudnościami w uzyskaniu zaświadczenia z uczelni (o zaliczeniu semestru albo kontynuowaniu nauki), potrzebnego do rozliczenia udzielonego dofinansowania lub złożenia nowego wniosku o dofinansowanie informujemy, że  realizatorzy programu mają kompetencje do przywrócenia terminu związanego z realizacją programu, w tym na złożenie wniosku lub dostarczenie dokumentów potrzebnych do rozliczenia przyznanego dofinansowania.

Szczegółowe informacje w załączniku

student logo

Lista kandydatów
którzy złożyli aplikacje na stanowisko - podinspektor ds. finansowo-księgowych

1. Pani Klaudia Świda

2. Pani Bożena Piwowarczyk

3. Pani Iwona Woszczek

4. Pani Magdalena Tomal

Komisja zapoznała się z dokumentami złożonymi przez oferentów i stwierdziła, że złożone oferty :

Nr 1 i Nr 3 spełniają wymogi formalne podane w ogłoszeniu ,

Nr 2 i Nr 4 nie spełniają wymogów formalnych podanych w ogłoszeniu.

Dla osób, które spełniają wymogi formalne ustala się wstępie termin rozmowy kwalifikacyjnej na dzień 2 kwietnia 2020r., godz, 9,00 i 10,00 w Urzędzie Gminy w Sułoszowej ul. Krakowska 139 pok. nr3 (sala obrad).

Termin rozmowy może ulec zmianie w związku z sytuacją epidemiczną .

Przewodniczący Komisji
Marek Szymański

Sułoszowa, 19.03.2020 r 

Załączniki:
Pobierz plik (Lista_kandydatow_20200319.pdf)Lista_kandydatow_20200319.pdf[ ]257 kB

ZARZĄDZENIE NR 6 /2020 WÓJTA GMINY SUŁOSZOWA
z dnia 16 marca 2020 roku

w sprawie : organizacji pracy w Urzędzie Gminy Sułoszowa w okresie zagrożenia koronawirusem.

Na podstawie art. 33 ust. 1,5  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 , z późn. zm.), zarządzam co następuje.

§ 1

Mając na względzie zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego odnośnie przeciwdziałania możliwości rozprzestrzeniania się koronowirusa COVID-19, w trosce o zdrowie obsługiwanych mieszkańców i pracowników, wprowadza się zmianę organizacji pracy Urzędu Gminy w Sułoszowej.

§ 2

Wprowadza się – od dnia 16 marca 2020 r. – zasady obsługi klientów Urzędu Gminy w Sułoszowej.

§ 3

Podstawową zasadą obsługi klienta w Urzędzie Gminy jest kontakt telefoniczny, mailowy lub elektroniczny.

§ 4

W sprawach wymagających osobistej wizyty w Urzędzie Gminy jej załatwienie będzie  możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu i miejsca wizyty. Wykaz numerów telefonicznych do kontaktów w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 5

Na umówioną wizytę należy przyjść punktualnie.

§ 6

Pisma będzie można składać na dzienniku podawczym na parterze budynku.

§ 7

Na terenie budynków Urzędu Gminy mogą przebywać tylko klienci zgłaszający się na umówiony termin.

§ 8

Zalecam aby wszelkie sprawy w Urzędzie Gminy załatwiać za pośrednictwem:
1. elektronicznej skrzynki podawczej –e-PUAP,
2. poczty tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie.

 

§ 9

Apeluję o ograniczenie lub odłożenie wizyty osobistej w Urzędzie Gminy do czasu zniesienia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
Pobierz plik (Zal. Nr 1 do Zarz.Nr 6-2020.docx)Zal. Nr 1 do Zarz.Nr 6-2020.docx[ ]14 kB

bezplatna pomoc wymiana pieca

Załączniki:
Pobierz plik (doc00940620200313123731.pdf)doc00940620200313123731.pdf[ ]516 kB

uwaga UG koronawirus

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy informuję, iż:

od dnia 16.03.2020 do odwołania
Urząd Gminy Sułoszowa
oraz  podległe jednostki organizacyjne
(CK, GOPS, CUW)
zostają zamknięte dla Petentów

Najpilniejsze sprawy będą załatwiane po wcześniejszej rejestracji w Urzędzie poprzez kontakt telefoniczny: 12 3896028 , 12 3896002 12 2896031, mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub skorzystaj
z platformy ePUAP.
Niezbędne druki można pobrać ze strony: http://www.suloszowa.pl w zakładce e-urząd

W miarę możliwości konieczne opłaty, w tym podatki, proszę uiszczać przelewem na indywidualne konto bankowe wskazane w decyzji podatku na rok 2020.

Pracownicy będą wykonywać swoje obowiązki w budynku Urzędu Gminy, a obsługiwać będą Państwa za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Wszystkich Mieszkańców, w tym szczególnie osoby starsze, które są najbardziej narażone na ryzyko zachorowania, bardzo proszę o unikanie dużych skupisk ludzi.

Kieruję również prośbę, o zgłaszanie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułoszowej, osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych, którzy potrzebują pomocy: tel. 12 3896028 oraz 12 3896002 wew. 08.

Zwracam się z prośbą do członków lokalnych stowarzyszeń, organizacji i grup o rezygnację z cyklicznych spotkań. Zalecam aby nie korzystać  z placów zabaw, boisk sportowych, siłowni zewnętrznych. Apeluję do młodzieży i rodziców o odpowiedzialne wykorzystanie czasu zawieszenia zajęć w szkołach.

Proszę o wyrozumiałość i stosowanie się do wszystkich zaleceń służb medycznych i sanepidu.

Pamiętajmy, że każdy z nas jest odpowiedzialny za skuteczność działań prewencyjnych!

W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim , którzy swą postawą , zaangażowaniem i odpowiedzialnością przyczyniają się do zapewniania nam bezpieczeństwa tj. służbom opieki medycznej, sanitarnej , policji , straży , opieki społecznej, pracownikom sektora produkcji żywności , produkcji sanitarno – higienicznej i dostarczającym media.

Bądźmy w tym trudnym czasie odpowiedzialni i wyrozumiali.

 

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować za pośrednictwem strony internetowej http://www.suloszowa.pl, a także tablic informacyjnych.

Wójt Gminy Sułoszowa

Stanisław Gorajczyk

Załączniki:
Pobierz plik (KOMUNIKAT.docx)KOMUNIKAT.docx[ ]17 kB

uwaga UG koronawirus

K O M U N I K A T

Szanowni Państwo

W związku z zaistniałą sytuacją, spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa, zgodnie
z zaleceniami służb sanitarnych i administracyjnych zwracam się z prośbą o ograniczenie wizyt
w Urzędzie Gminy Sułoszowa i jego jednostkach organizacyjnych do spraw pilnych, wymagających osobistego załatwienia.

W sprawach ważnych zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego – dane kontaktowe urzędu dostępne są poniżej.

Zobowiązania finansowe np. podatek od nieruchomości i podatek rolny prosimy w miarę możliwości wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego, podany w decyzji podatkowej.

Prosimy o wyrozumiałość, stosowanie się do zaleceń służb medycznych i sanitarnych oraz śledzenia informacji w mediach krajowych i lokalnych.

Wójt Gminy Sułoszowa

    /-/ Stanisław Gorajczyk

Kontakt e mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. 12/3896002, 12/3896028

www.suloszowa.pl

projekt wsparcie przedszkolakow w gminie suloszowa mid

Zakup sredniego samochodu ratowniczo tablica na strone internetowa

Tablica informacyjna Malopolskie Remizy 2019 OSP Wielmoza

wfosigw suloszowa ver 2 small

piekna malopolska wies