Urząd Gminy Sułoszowa

32-045 Sułoszowa
ul. Krakowska 139

tel: (+48 12) 3896028 fax: (+48 12) 3896028 wew. 29
e-mail: gmina@suloszowa.pl

konto bankowe (podstawowe):
08 8591 0007 0270 0000 0013 0001 

godziny pracy Urzędu:
poniedziałek: 9:15 - 17:15
od wtorku do piątku: 7:30 - 15:30

Wójt Gminy: Stanisław Gorajczyk
Zastępca Wójta: Marek Szymański

baner system informacji przestrzennej

Projekt "e-Xtra kompetentna Sułoszowa - rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa.”

plakat wyborczy MIR 2019

baner pociag do kariery

MapaGminy 01 n small

 

mikroporady

czyste powietrze1 8576

PGNiG 300x260 v2

 

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas jej przeglądania. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujące o używaniu plików cookies.

Odwiedza nas 108 gości oraz 0 użytkowników.

Sułoszowa, dnia 06.11.2019 r.

Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający:

Gmina Sułoszowa
ul. Krakowska 139
32-045 Sułoszowa
tel./fax.: 123896028 wew. fax 29
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert w przedmiocie:

1. Przedmiot zamówienia:

wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości będącej własnością Gminy Sułoszowa oraz osób fizycznych w następującym zakresie:
- wykonanie rozgraniczenia nieruchomości tj. działki nr 1927/2 z częścią przyległych działek nr 1303/8 i nr 1304/4 oraz z działkami nr 1947/12 (dotyczy punktów wspólnych z działkami nr 1303/8, nr1927/2, nr 1304/4 ) nr 1927/1 (dotyczy punktów wspólnych z działkami nr 1303/8, nr 1303/7, nr 1927/2, nr 1304/1, nr 1304/4).
Przedmiotowe działki położone są w obrębie Sułoszowa I Gmina Sułoszowa.

W dniu 30 października 2019 roku przed remizą OSP Sułoszowa II odbyło się uroczyste przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki RENAULT na rzecz jednostki OSP Sułoszowa II. Na ręce Prezesa OSP Sułoszowa II Janusza Pasternaka przekazania dokonał Wójt Gminy Sułoszowa Stanisław Gorajczyk oraz Przewodniczący Rady Gminy Sułoszowa Adam Goraj. Zakup samochodu został sfinansowany ze środków Gminy Sułoszowa, środków NFOŚiGW, WFOŚiGW, środków MSWiA, środków Województwa Małopolskiego oraz środków własnych jednostki. Łączna wartość zadania wyniosła 764 912,40 zł. Nowy samochód zastąpi wysłużonego, trzydziestoletniego Jelcza. Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców gminy i pozwoli na dalszy rozwój jednostki OSP.

Nr sprawy: GK.271.WR.20.2019

Sułoszowa, 30.10.2019 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dla zapytania ofertowego na zadanie pn.:

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1154K (ul. Skalna) w miejscowości Sułoszowa na odcinku ok. 380m

Wybór oferty:

Boltech Sp. z o.o. Zakład Robót Drogowych
ul. Kolejowa 37
32-332 Bukowno 

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie wymogów propozycji cenowej zgodnie ze wzorami opisanymi w ogłoszeniu.

Ofertę otrzymano od:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

(zł )

Okres gwarancji

(w miesiącach)

-1-

-2-

-3-

-4-

1

Boltech Sp. z o.o. Zakład Robót Drogowych

ul. Kolejowa 37

32-332 Bukowno

125.027,67

60

2

MATEX Maksymilian Mirek 
Nasiechowice 502 
32-200 Nasiechowice  

131.302,50

60

Ofertą przyznano następującą punktację:

Numer oferty

Nazwa kryterium

RAZEM

Cena

(C)

Okres gwarancji

(G)

1

60,00

40,00

100,00

2

57,13

40,00

97,13

Wstępny termin zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, ustala się na 31.10.2019 r.

Otrzymują:

1

Wykonawcy

2

a/a

Załączniki:
Pobierz plik (powiadomienie o wyborze_S.pdf)powiadomienie o wyborze_S.pdf[ ]368 kB

Sułoszowa, dnia 30.10.2019r.

Urząd Gminy w Sułoszowej informuje iż na zaproszenie do składania ofert z dnia 15.10.2019r. w przedmiocie wykonanie rozgraniczenia nieruchomości tj. działki nr 103/2 z częścią przyległych działek nr 99, nr 1906/1, nr 117 (dotyczy punktu wspólnego z działkami nr 1906/1, nr 103/2, nr 116), nr 103/1 (dotyczy punktu wspólnego z działką nr 99 i nr 103/2) nr 1905/5 (dotyczy punktu wspólnego z działką nr 103/2 i nr 116) oraz części działki nr 104/5 z częścią przyległych działek nr 98/3, nr 104/6 (dotyczy punktu wspólnego z działką nr 98/3 i nr 104/5), nr 115/7 (dotyczy punktu wspólnego z działkami nr 104/5, nr 104/6 , nr 115/6) i nr 115/6) zgodnie z załączonym załącznikiem nr 2 - złożono 2 oferty. 

Lp.

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena brutto

w złotych

1.

GEODAW

Usługi Geodezyjne Jolanta Krzyżek

ul. Św.Jana Pawła II 22

32-048 Jerzmanowice

7 995,00

2.

USŁUGI GEODEZYJNE

inż. Krystyna Paszkiewicz- geodeta uprawniony

ul. Mackiewicza 25/39

31-214 Kraków

6 000,00

 

Wybrano ofertę :

USŁUGI GEODEZYJNE
inż. Krystyna Paszkiewicz
geodeta uprawniony
ul. Mackiewicza 25/39
31-214 Kraków 

 

Wójt Gminy
mgr inż. Stanisław Gorajczyk

Sułoszowa, dnia 29.10.2019 r.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wielmoża dotyczącej terenów położonych w otulinie Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego podjętego Uchwałą Nr XXXIII/216/2009 Rady Gminy Sułoszowa
z dnia 06 października 2009 r. dla działki nr 86/6 AM 3-12
i części działki nr 311 AM 3-12

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Sułoszowa Uchwały Nr XI/90/2019 z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wielmoża dotyczącej terenów położonych w otulinie Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego podjętego Uchwałą Nr XXXIII/216/2009 Rady Gminy Sułoszowa
z dnia 06 października 2009 r. dla działki nr 86/6 AM 3-12 i części działki nr 311 AM
3-12
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonywanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowej zmiany planu na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.11.2019 r.

RO.3050.16.2019 Sułoszowa 24.10.2019 r.

Zamawiający:

Nazwa zamawiającego: Gmina Sułoszowa
Adres zamawiającego: Sułoszowa ul. Krakowska 139
Kod Miejscowość: 32-045 Sułoszowa
NIP Gminy 677-10-37-576
REGON Gminy 351555520
Telefon: 12-3896028
Faks: 12-3896028 w. 29
Adres strony internetowej: www.suloszowa.pl
Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny urzędowania: poniedziałek 915- 1715 , wtorek - piątek 730 - 1530

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.

Zakup pieca indukcyjnego do kuchni w remizie OSP Sułoszowa III
– w ramach funduszu sołeckiego

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do OSP Sułoszowa III, Sułoszowa ul. Olkuska 361, 32-045 Sułoszowa:

-pieca indukcyjnego (konwekcyjno-parowego) 7 kW model: 5xGN1/1 ChefTop Mind.Maps one lub tożsame wraz z wyposażeniem: podstawa pod piec, 5 tac wewnętrznych do pieca, zmiękczacz do wody automatyczny

Dostawa ma obejmować całość zamówienia bez dzielenia na poszczególne asortymenty.

1.1 Rodzaj zamówienia : Dostawa.

1.2 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy pieca indukcyjnego wraz z wyposażeniem, rok produkcji co najmniej 2019.

2. Wymagany termin realizacji umowy: trzy tygodnie od podpisania umowy.

3. Kryterium oceny ofert: cena oferty brutto – 100%

Sułoszowa, dnia 23.10.2019r.  

Urząd Gminy w Sułoszowej informuje iż na zaproszenie do składania ofert z dnia 08.10.2019r. w przedmiocie wykonania rozgraniczenia nieruchomości w obrębie Sułoszowa III Gmina Sułoszowa.

Zadanie I - wykonanie rozgraniczenia nieruchomości tj. części działki nr 1432/2 z częścią przyległej działki nr 1430/2 ( w terenie zabudowy ),

Zadanie II - wykonanie rozgraniczenia nieruchomości tj. części działek nr 1087/2, nr 1088/2, nr 1089/2 z częścią przyległej działki nr 1658 oraz z częścią działki nr 1090/2  (dotyczy punktu wspólnego z działką nr 1089/2 i nr 1658).

- złożono 2 oferty.

Lp.

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena brutto w złotych

Zadanie

I

Zadanie

II

1.

DTM Projekt

Mirella Rawińska

Trąbki 435

32-020 Wieliczka

7 500,00

4 500,00

2.

Usługi Geodezyjne

inż. Krystyna Paszkiewicz – geodeta uprawniony

ul. Mackiewicza 25/39

31-214 Kraków

 

2 800,00

4 000,00

 

Wybrano ofertę : Usługi Geodezyjne

inż. Krystyna Paszkiewicz

geodeta uprawniony

Zadanie I i II

 

Wójt Gminy

mgr inż. Stanisław Gorajczyk

Zakup sredniego samochodu ratowniczo tablica na strone internetowa

Tablica informacyjna Malopolskie Remizy 2019 OSP Wielmoza

wfosigw suloszowa ver 2 small

piekna malopolska wies