Kategoria: Odpady komunalne
Drukuj

Informacja ZGK „Bolesław” Sp. z o.o. dotycząca obsługi gm. Sułoszowa

Odpady zmieszane - umieszczamy w pojemnikach

Popiół – w oddzielnych pojemnikach - w okresie listopad - kwiecień

Papier i tektura odpady opakowaniowe z papieru i tekturyKOLOR NIEBIESKI worka

Wrzucamy, np.: Książki w miękkich okładkach, gazety, zeszyty, kartony i opakowania papierowe, tekturę, katalogi, prospekty, dokumenty papierowe po zniszczeniu w niszczarce, papierowe ozdoby, faktury drukowane na zwykłym papierze.

Nie wrzucamy, np.: kartonów i papieru pokrytego folią aluminiową, tapet, kalek i papierów przebitkowych, zatłuszczonych papierów po maśle, twarogu, papieru foliowanego , worków po cemencie, faktur drukowanych na papierze przebitkowym, papieru do pieczenia, papieru fotograficznego.

Należy usunąć metalowe zszywki i plastikowe części

Odpady z metali, tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe - KOLOR ŻÓŁTY worka

Wrzucamy, np.: butelki PET po napojach, plastikowe opakowania po szamponach, jogurtach, garmażerce, rury PCV lub pet taśmy opakowaniowe, sznurek i linki tworzyw sztucznych, pojemniki plastikowe, reklamówki, woreczki foliowe, puszki po napojach, kapsle, drobny złom żelazny, nakrętki, gwoździe, drut, śrubki, wiertła, zepsute narzędzia metalowe i małogabarytowe części motoryzacyjne, opakowania po mleku, sokach i napojach .

Nie wrzucamy, np.: opakowań po środkach ochrony roślin, nawozach, butelek po olejach silnikowych, smarach, płynach chłodniczych, styropianu, opakowań po aerozolach, puszek po farbie i lakierach, baterii i kabli, opakowań po środkach ochrony roślin, nawozach, butelek po olejach silnikowych, smarach, płynach chłodniczych, styropianu.

Opakowania powinny być opróżnione i czyste

Odpady ze szkła- KOLOR ZIELONY worka

Wrzucamy, np.: butelki ze szkła, słoiki szklane, wazony szklane, opakowania szklane po kosmetykach bez względu na kolor

Nie wrzucamy, np.: ceramiki, żarówek, naczyń ze szkła żaroodpornego, szyb samochodowych.

Opakowania powinny być opróżnione i czyste

SEGREGUJĄC ODPADY CHRONISZ ŚRODOWISKO

Miejsca i terminy odbioru odpadów

1. Odbiór baterii i akumulatorów używanych w domowym sprzęcie RTV i AGD będzie realizowany poprzez odbiór tych odpadów z punktów zbiórki zlokalizowanych w:

1) Urzędzie Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139

3) Zespole Szkół Nr 1 w Sułoszowej, ul. Szkolna 9

4) Szkole Podstawowej Nr 2 w Sułoszowej III; ul. Olkuska 316

5) Zespole Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej; Wola Kalinowska ul. Szkolna 12

6) Szkole Podstawowej w Wielmoży; ul. Szkolna 55

2. Odbiór odpadów leków przeterminowanych będzie realizowany poprzez odbiór tych odpadów z punktów zbiórki zlokalizowanych w punkcie aptecznym w Sułoszowej I ul. Zdrowa 4.

3. Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon będzie następował z punktów zlokalizowanych przy nieruchomościach zamieszkałych jeden raz w roku zgodnie z harmonogramem.

4. Wykonawca może wyposażyć nieruchomości zamieszkałe w dodatkowe pojemniki w tym w pojemnik na popiół,w przypadku zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez właściciela nieruchomości zamieszkałej. Udostępnianie pojemników może nastąpić odpłatnie – zgodnie z cennikiem obowiązującym u Wykonawcy ;

5. Harmonogram odbioru odpadów zostanie dostarczony wraz z workami na odpady segregowane. Worki będą dostarczane na bieżąco zgodnie z zapotrzebowaniem.

6. Wykonawca zorganizuje i będzie prowadził mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sułoszowa dla następujących odpadów (na terenie dawnego ośrodka zdrowia w Sułoszowej I):

a) gruzu pochodzącego z remontów wykonywanych we własnym zakresie,

b) popiołów,

c) papieru i tektury, odpadów metali, tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych,

d) kuchennych ulegających biodegradacji, odpadów ogrodowych i zielonych.

e) opakowaniowych po nawozach sztucznych,

f) opakowaniowych po farbach i lakierach.

Punkt będzie czynny w pierwszą i trzecią sobotę, w godzinach od 8.00 do 12.00.

Uwaga: Do czasu wyposażenia wszystkich mieszkańców w pojemniki odpady należy gromadzić w workach koloru czarnego.

Załączniki:
Pobierz plik (HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2016R.doc)Harmonogram wywozu śmieci[ ]0 kB