Urząd Gminy Sułoszowa

32-045 Sułoszowa
ul. Krakowska 139

tel: (+48 12) 3896028 fax: (+48 12) 3896028 wew. 29
e-mail: gmina@suloszowa.pl

konto bankowe (podstawowe):
08 8591 0007 0270 0000 0013 0001 

godziny pracy Urzędu:
poniedziałek: 9:15 - 17:15
od wtorku do piątku: 7:30 - 15:30

Wójt Gminy: Stanisław Gorajczyk
Zastępca Wójta: Marek Szymański

baner system informacji przestrzennej

Projekt "e-Xtra kompetentna Sułoszowa - rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa.”

baner pociag do kariery

MapaGminy 01 n small

 

mikroporady

czyste powietrze1 8576

PGNiG 300x260 v2

 

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas jej przeglądania. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujące o używaniu plików cookies.

Odwiedza nas 70 gości oraz 0 użytkowników.

 

Informujemy, że Gmina realizuje projekt pn.:


Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sułoszowa

Plan jest współfinansowany w 85% przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Całkowita wartość projektu: 41 000 zł
Wysokość dofinansowania: 34 850 zł

Celem Projektu jest m.in.:

  • Redukcja emisji gazów cieplarnianych;

  • Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

  • Redukcji zużycia energii finalnej, poprzez podniesienie efektywności energetycznej,

Wszystkie te elementy przyczynią się do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Sułoszowa.

W efekcie jego realizacji  Gmina opracuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zawierający:

  • identyfikację problemów dotyczących emisji zanieczyszczeń w Gminie,

  • zaproponowanie działań na szczeblu Gminy dla osiągnięcia celów wyznaczonych powyżej.

W tym zadania  nieinwestycyjne (takie jak planowanie miejskie, promowanie gospodarki niskoemisyjnej itp.) oraz inwestycyjne związane ze:

  • zużyciem energii w budynkach/instalacjach (ze szczególnym uwzględnieniem budynków publicznych oraz oświetlenia ulicznego)

  • zużyciem energii w transporcie,  w tym poprzez wdrażanie systemów organizacji ruchu,

  • produkcją energii na bazie zasobów lokalnych.  

  • Wskazane zostaną mierniki osiągnięcia celów, określone zostaną źródła finansowania oraz plan wdrażania.

W ramach opracowywanego Planu stworzona zostanie baza danych zawierająca wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz inwentaryzację gazów cieplarnianych, ponadto przeprowadzone zostaną szkolenia dotyczące wdrażania i monitorowania Planu oraz działania promujące tworzenie Planu.  Opracowane zostaną również elementy założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz oraz przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (gdy będzie wymagana).

Przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej to ważny krok do poprawy jakości życia w naszej Gminie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

www.pois.gov.pl

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

wfosigw suloszowa ver 2 small

piekna malopolska wies