Kategoria: Uncategorised
Drukuj
Ulice w gminie Sułoszowa - Poradnik

 

Informacja dotycząca wprowadzenia ulic w Sułoszowej oraz Wielmoży

W związku z wprowadzeniu ulic na terenie wsi Sułoszowa oraz Wielmoży nastąpiło przemeldowanie osób z urzędu pod nowy adres (ewentualne poświadczenie o zmianie adresu zameldowania jest do pobrania w pok. Nr 16 Urzędu Gminy). W związku z powyższym nie ma obowiązku wymiany dowodu osobistego. Dowód osobisty zachowuje ważność pomimo zmiany adresu zamieszkania.

Należy również;

 1. złożyć w Urzędzie Skarbowym informacje o zmianie adresu; osoby fizyczne na druku ZAP – 3 (druk do pobrania w tabelce poniżej) osoby prawne na druku ……

 2. złożyć w powiatowym oddziale ARMIR informacje o zmianie adresu na druku wniosku o wpis do ewidencji producentów (druk do pobrania) oraz w przypadku posiadania zarejestrowanej siedziby stada na druku zgłoszenia siedziby stada (druk do pobrania)

 3. powiadomić operatora telefonii stacjonarnej bądź komórkowej o zmianie adresu

 4. powiadomić sprzedawcę prądu oraz gazu w sposób określony na umowach bądź na fakturach

 5. nie ma obowiązku informowania dostawcy wody i odbiorcy ścieków (Urząd Gminy Sułoszowa). Stosowną zmianę wykona Urząd Gminy.

 6. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą winny osobiście dokonać zmiany wpisu w CEiDG w Urzędzie Gminy pok. Nr 23

 7. osoby prawne winny dokonać zmian w KRS

 8. osoby pobierające emeryturę lub rentę w ZUS winny złożyć na druku 
  ZUS-ER-WZD-1 informacje o zmianie adresu

 9. osoby pobierające emeryturę lub rentę w KRUS winny wystąpić na piśmie do KRUS 
  z informacją o zmianie adresu podając w piśmie; nr świadczenia, nowy adres oraz swój nr pesel.