podworko talentow nivea

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

baner system informacji przestrzennej

Projekt "e-Xtra kompetentna Sułoszowa - rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa.”

plakat wyborczy MIR 2019

baner pociag do kariery

MapaGminy 01 n small

 

mikroporady

czyste powietrze1 8576

 

PGNiG 300x260 v2

 

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas jej przeglądania. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujące o używaniu plików cookies.

Odwiedza nas 280 gości oraz 0 użytkowników.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Wójt Gminy Sułoszowa z siedzibą w Urzędzie Gminy Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa

Cel i podstawa przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,

Podstawa prawna przetwarzania danych

Ustawy wykonawcze na mocy których jednostka samorządu terytorialnego realizuje powierzone jej zadania

Odbiorca danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organa publiczne, instytucje i jednostki, które mogą otrzymywać dane osobowe na podstawie szczegółowych przepisów prawa

Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz ich podstawa

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w szczegółowych przepisach prawach

Informacja o prawie dostępu do treści danych oraz prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istniej jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Obowiązek poinformowania strony o prawie wniesienia skargi do UODO

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pan/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Wymóg, warunek podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne

a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia sprawy

Sposób przetwarzania danych i konsekwencje przetwarzania

Państwa dane są przetwarzane w systemach informatycznych oraz w wersjach papierowych, jednakże nie są poddawane profilowaniu.

Załączniki:
Pobierz plik (KLAUZULA urząd.doc)KLAUZULA urząd.doc[ ]39 kB
Pobierz plik (OBOWIĄZEK INFORMACYJNY_)OBOWIĄZEK INFORMACYJNY_[ ]38 kB

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
URZĘDU GMINY SUŁOSZOWA

Usługa działa w ramach rządowego projektu e-Puap, który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej.


Złożenie drogą elektroniczną wniosku do Urzędu - zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wymaga posiadania bezpłatnego konta użytkownika na platformieePUAP.gov.pl


Link do Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Dostarczenie dokumentu elektronicznego do Urzędu następuje poprzez przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Zgodnie z wymaganiami ustawy:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF
  2. XLS
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF, BMP, JPG
  6. PDF
  7. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
Załączniki:
Pobierz plik (INFORMACJA o zabezpieczeniu EPUAP.doc)INFORMACJA o zabezpieczeniu EPUAP.doc[ ]11 kB

 

MRPO

Nazwa Programu Operacyjnego – Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013

Oś Priorytetowa 3 – Turystyka i przemysł kulturowy

Działanie: 3.1 – Rozwój infrastruktury turystycznej

Schemat C – Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu

 

TYTUŁ PROJEKTU
Przebudowa Jurajskiego Szlaku Rowerowego „Wokół Pieskowej Skały”

BENEFICJENT
Gmina Sułoszowa

WARTOŚĆ PROJEKTU

Kosztorysowa na dzień składania wniosku: 1 452 870,78 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z EFRR
956 653,08 PLN

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU
01.08.2008 do 30.11.2012

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
05.03.2012 r.

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest przebudowa i modernizacja trasy Jurajskiego Szlaku Rowerowego "Wokół Pieskowej Skały". Dla realizacji przedsięwzięcia planuje się podjęcie następujących działań:

1. Wyłonienie wykonawcy robót inwestycyjnych.

2. Wyłonienie nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonanie prac inwestycyjnych:

a) utwardzenie odcinków szlaku rowerowego asfaltem lub tłuczniem – łączna długość ok. 5,8 km

b) remont mostku na Prądniku w ciągu pieszo rowerowym,

c) oznakowanie szlaku rowerowego piktogramami, tabliczkami kierunkowymi,

d) montaż tablic informacyjnych wraz z mapami w najważniejszych punktach szlaku,

e) modernizacja obiektów infrastruktury okołoturystycznej.

4. Działania promocyjne:

a) wykonanie strony internetowej promującą szlak "Wokół Pieskowej Skały" wraz z jego atrakcjami

b) opracowanie folderów promocyjnych i map z opisem trasy i jej atrakcji,

c) wykonanie tablic pamiątkowych, informujących o wsparciu projektu ze środków MRPO,

d) zakup modułów reklamowych w prasie lokalnej,

e) zakup pozostałych materiałów promocyjnych m.in. opaski odblaskowe, bidony,

5. Zakończenie i rozliczenie projektu.

Trasa bierze swój początek przy Zamku w Pieskowej Skale, gdzie znajdują się dogodne parkingi. Rozpoczęcie wycieczki możliwe jest jednak z innych punktów, gdzie również można zostawić samochód – np. przy Centrum Kultury lub Urzędzie Gminy w Sułoszowej, przy szkole i schronisku młodzieżowym w Woli Kalinowskiej. Trasa prowadzi dolinami jurajskimi, a także górującymi nad nimi wzgórzami. Częściowo poprowadzona została drogami publicznymi, są też odcinki terenowe.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące produkty:

1. Długość rozbudowanych/przebudowanych/zmodernizowanych szlaków turystycznych: 22 km

2. Liczba zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych: 6 szt.

Ulice w gminie Sułoszowa - Poradnik

 

Informacja dotycząca wprowadzenia ulic w Sułoszowej oraz Wielmoży

W związku z wprowadzeniu ulic na terenie wsi Sułoszowa oraz Wielmoży nastąpiło przemeldowanie osób z urzędu pod nowy adres (ewentualne poświadczenie o zmianie adresu zameldowania jest do pobrania w pok. Nr 16 Urzędu Gminy). W związku z powyższym nie ma obowiązku wymiany dowodu osobistego. Dowód osobisty zachowuje ważność pomimo zmiany adresu zamieszkania.

Należy również;

 1. złożyć w Urzędzie Skarbowym informacje o zmianie adresu; osoby fizyczne na druku ZAP – 3 (druk do pobrania w tabelce poniżej) osoby prawne na druku ……

 2. złożyć w powiatowym oddziale ARMIR informacje o zmianie adresu na druku wniosku o wpis do ewidencji producentów (druk do pobrania) oraz w przypadku posiadania zarejestrowanej siedziby stada na druku zgłoszenia siedziby stada (druk do pobrania)

 3. powiadomić operatora telefonii stacjonarnej bądź komórkowej o zmianie adresu

 4. powiadomić sprzedawcę prądu oraz gazu w sposób określony na umowach bądź na fakturach

 5. nie ma obowiązku informowania dostawcy wody i odbiorcy ścieków (Urząd Gminy Sułoszowa). Stosowną zmianę wykona Urząd Gminy.

 6. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą winny osobiście dokonać zmiany wpisu w CEiDG w Urzędzie Gminy pok. Nr 23

 7. osoby prawne winny dokonać zmian w KRS

 8. osoby pobierające emeryturę lub rentę w ZUS winny złożyć na druku 
  ZUS-ER-WZD-1 informacje o zmianie adresu

 9. osoby pobierające emeryturę lub rentę w KRUS winny wystąpić na piśmie do KRUS 
  z informacją o zmianie adresu podając w piśmie; nr świadczenia, nowy adres oraz swój nr pesel.

Zakup sredniego samochodu ratowniczo tablica na strone internetowa

Tablica informacyjna Malopolskie Remizy 2019 OSP Wielmoza

wfosigw suloszowa ver 2 small

piekna malopolska wies