Kategoria: Zapytania ofertowe
Drukuj

Sułoszowa, dnia 29.05.2019 r.

GK.271.WR.7.2019

Zapytanie ofertowe

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
– podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy.

Przedmiot zapytania (nazwa):

Remont elewacji budynku UG w miejscowości Sułoszowa