Kategoria: Wiadomości
Drukuj

Sułoszowa , 06.12.2019r.

INFORMACJA
O WYNIKU NABORU

na stanowisko inspektora ds. gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy w Sułoszowej ul. Krakowska 139
Informuję, że w wyniku przeprowadzenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrany został :

Pan Grzegorz ŻUREK

Uzasadnienie dokonanego wyboru :
Kandydat spełnił wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskał większą ilość punktów w przeprowadzonym teście pisemnym z zakresu znajomości zagadnień

Wójt
Stanisław Gorajczyk

Załączniki:
Pobierz plik (skan20191113_14264901--.pdf)skan20191113_14264901--.pdf[ ]148 kB