Kategoria: Wiadomości
Drukuj

GK.271.11.HP.2020

Sułoszowa, 27.05.2020r.

 

Urząd Gminy w Sułoszowej informuję, iż na zaproszenie do składania ofert
z dnia 23.04.2020r. w przedmiocie:

Zadanie I - wykonanie podziału geodezyjnego działek nr: 525/1, 522/1, 521/1, 615/4, 614/1, 613/1, 610/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Wola Kalinowska Gmina Sułoszowa. Podział ma na celu wydzielenie pasa gruntu z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego.

Przedmiotowe działki stanowią własność osób fizycznych.

Zadanie II - wykonanie ustalenia przebiegu granic działki drogowej nr 1658 (ul. Sosnowa) położonej w obrębie ewidencyjnym Sułoszowa III, Gmina Sułoszowa. Zlecenie obejmuje wykonanie ustalenie przebiegu granicy na całej długości działki nr 1658 (ok. 800m).

Oferty otrzymano od:

Numer oferty

Nazwa i adres oferenta

Oferowana cena brutto (zł)

Zadanie I

Zadanie II

1.

Piotr Kasperczyk Usługi Geodezyjne

ul. Kustronia 53 30-433 Kraków

5 250,00

22 500,00

2.

HB geo Bartłomiej Kałwa

ul. 3 Maja 75A 32-100 Proszowice

3 989,00

38 998,00

3.

PC-GEO Paweł Czapla Usługi Geodezyjne

ul. Okulickiego 59/22 31-637 Kraków

3 780,00

13 780,00

4.

Usługi Geodezyjne inż. Krystyna Paszkiewicz Geodeta Uprawniony

ul. Mackiewicza 25/39 31-214 Krakow

5 460,00

28 000,00

5.

F.H.U ORION Elżbieta Śmiałek

ul. Kościuszki 23 32-100 Proszowice

5 215,00

29 950,00

6.

Usługi Geodezyjne Marek Wallis

ul. Stanisława Ciechanowskiego 28/2

30-218 Kraków

5 400,00

11 600,00

Uzasadnienie wyboru: spełnienie kryteriów, najniższa cena na dostawę.

Wybrano ofertę:

Dla Zadania I:

PC-GEO Paweł Czapla Usługi Geodezyjne

ul. Okulickiego 59/22 31-637 Kraków

Dla Zadania II:

Usługi Geodezyjne Marek Wallis

ul. Stanisława Ciechanowskiego 28/2 30-218 Kraków