Kategoria: Wiadomości
Drukuj

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUŁOSZOWA

O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA WIELMOŻA

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz.1945 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Gminy Sułoszowa Uchwały Nr VI/61/2019 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 marca 2019 r w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wielmoża, podjętego uchwałą Nr XXXI/210/05 Rady Gminy w Sułoszowej z dnia 7 lipca 2005 r. dla części działek nr ewid. 6, 8/1, 8/4
(k. m 3-11) położonych w Wielmoży i przystąpieniu do sporządzania zmiany planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące sporządzania zmiany planu

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Gminy Sułoszowa: ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa, drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.07.2019 r.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Sułoszowa.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Wójt Gminy Sułoszowa
mgr inż. Stanisław Gorajczyk

Informuję, że:

  1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie/Obwieszczenie.

  2. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Gmina Sułoszowa z siedzibą przy ul. Krakowskiej 139, 32-045 Sułoszowa, tel. (12) 389 60 28, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  3. Dane są podawane w celu składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  4. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587).

  5. Konsekwencją braku podania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

  6. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  7. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących w tym zakresie praw można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych osobiście lub korespondencyjnie ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa, przez tel. (12) 389 60 28, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  8. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie https://www.suloszowa.pl/rodo.html oraz w siedzibie Administratora: ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa.

Załączniki:
Pobierz plik (Klauzula informacyjna.docx)Klauzula informacyjna.docx[ ]15 kB