Kategoria: Wiadomości
Drukuj

Zarządzenie Nr 53 /2020

Wójta Gminy Sułoszowa

z dnia  19 października  2020 r.

 

W sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko: podinspektor ds. gospodarki gruntami w Urzędzie  Gminy w Sułoszowej, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa.     

 

Na podstawie  art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.                            z 2020 poz.713 ), oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 poz.1282 ) zarządzam, co  następuje :

Ogłaszam nabór na stanowisko podinspektor ds. gospodarki gruntami  w Urzędzie Gminy                                          w Sułoszowej  ul. Krakowska 139 , 32-045 Sułoszowa.