Kategoria: Wiadomości
Drukuj

Nr sprawy: GK.271.WR.20.2019

Sułoszowa, 30.10.2019 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dla zapytania ofertowego na zadanie pn.:

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1154K (ul. Skalna) w miejscowości Sułoszowa na odcinku ok. 380m

Wybór oferty:

Boltech Sp. z o.o. Zakład Robót Drogowych
ul. Kolejowa 37
32-332 Bukowno 

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie wymogów propozycji cenowej zgodnie ze wzorami opisanymi w ogłoszeniu.

Ofertę otrzymano od:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

(zł )

Okres gwarancji

(w miesiącach)

-1-

-2-

-3-

-4-

1

Boltech Sp. z o.o. Zakład Robót Drogowych

ul. Kolejowa 37

32-332 Bukowno

125.027,67

60

2

MATEX Maksymilian Mirek 
Nasiechowice 502 
32-200 Nasiechowice  

131.302,50

60

Ofertą przyznano następującą punktację:

Numer oferty

Nazwa kryterium

RAZEM

Cena

(C)

Okres gwarancji

(G)

1

60,00

40,00

100,00

2

57,13

40,00

97,13

Wstępny termin zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, ustala się na 31.10.2019 r.

Otrzymują:

1

Wykonawcy

2

a/a

Załączniki:
Pobierz plik (powiadomienie o wyborze_S.pdf)powiadomienie o wyborze_S.pdf[ ]368 kB