Kategoria: Wiadomości
Drukuj

Sułoszowa, dnia 18.10.2019 r.

GK.271.WR.20.2019

Zapytanie ofertowe

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
– podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy.

Przedmiot zapytania (nazwa):

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1154K (ul. Skalna) w miejscowości Sułoszowa na odcinku ok. 380m