Kategoria: Wiadomości
Drukuj

Sułoszowa, dnia 11.09.2019r.

Urząd Gminy w Sułoszowej informuje iż na zaproszenie do składania ofert z dnia 28.08.2019r. w przedmiocie wykonania prac geodezyjnych w następującym zakresie:

- wykonanie rozgraniczenia nieruchomości tj. części działek nr 1142/1, nr 1142/2 z częścią przyległej działki nr 1143 oraz z działką nr 1911/1 ( dotyczy punktu wspólnego z działkami nr 1142/1, nr 1143), przedmiotowe działki położone są w obrębie Sułoszowa I Gmina Sułoszowa - złożono 2 oferty.

 

Lp.

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena brutto

w złotych

1.

DTM Projekt

Mirella Rawińska

Trąbki 435

32-020 Wieliczka

3 400,00

2.

USŁUGI GEODEZYJNE

inż. Krystyna Paszkiewicz- geodeta uprawniony

ul. Mackiewicza 25/39

31-214 Kraków

3 000,00

 

 

Wybrano ofertę :
USŁUGI GEODEZYJNE

inż. Krystyna Paszkiewicz
- geodeta uprawniony
ul. Mackiewicza 25/39
31-214 Kraków

 

Wójt Gminy
mgr inż. Stanisław Gorajczyk