Urząd Gminy Sułoszowa

32-045 Sułoszowa
ul. Krakowska 139

tel: (+48 12) 3896028 fax: (+48 12) 3896028 wew. 29
e-mail: gmina@suloszowa.pl

konto bankowe (podstawowe):
08 8591 0007 0270 0000 0013 0001 

godziny pracy Urzędu:
poniedziałek: 9:15 - 17:15
od wtorku do piątku: 7:30 - 15:30

Wójt Gminy: Stanisław Gorajczyk
Zastępca Wójta: Marek Szymański

baner system informacji przestrzennej

Projekt "e-Xtra kompetentna Sułoszowa - rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa.”

baner pociag do kariery

MapaGminy 01 n small

 

mikroporady

czyste powietrze1 8576

PGNiG 300x260 v2

 

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas jej przeglądania. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujące o używaniu plików cookies.

Odwiedza nas 124 gości oraz 0 użytkowników.

Urząd Gminy Sułoszowa informuje, iż w związku z planowanym na 04.03.2019 r. wprowadzeniem e-dowodów osobistych z warstwą elektroniczną, składanie wniosków o wydanie dotychczasowego dowodu osobistego, a także odbiór już wyrobionych będzie możliwy do 01.03.2019 r. (piątek) do godz. 12:00. Składanie wniosków przez platformę e - PUAP odbywać się będzie do 26.02.2019 r. (wtorek).

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zaprasza do udziału w Dniach Otwartych. W każdy ostatni czwartek miesiąca, w godzinach od 8.00 do 14.00 nasi pracownicy będą udzielać wszelkich informacji oraz porad związanych z gospodarką wodną - odpowiedzą na Państwa pytania, pomogą wypełnić wniosek, sprawdzą niezbędną dokumentację.

WodyPolskieDniOtwarte small

PŁATNE STAŻE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZATRUDNIENIA

Jeśli jesteś osobą niepracującą tj. bezrobotną, bierną zawodowo masz szansę na znalezienie wymarzonego zajęcia. Ruszył nabór do projektu „Aktywni - Efektywni”, stanowiącego wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z:

  1. płatnych staży z możliwością późniejszego zatrudnienia. Każdy staż jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb uczestników.

  2. Dodatkowym bonusem jest udział w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach zawodowych dopasowanych do ich potrzeb i predyspozycji.

  3. Wszyscy uczestnicy projektu mają też gwarancję wsparcia ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów, również tych branżowych.

  4. Udział w programie gwarantuje zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i do miejsc stażowych.

Sułoszowa, 13.02.2019

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się 28 lutego 2019 r. o godz. 09:00 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej, pokój nr 3.

Proponuję następujący porządek obrad :

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Interpelacje radnych.

4. Uchwała w sprawie wszczęcia procedury zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla działki 950/3 w Sułoszowej I.

5. Informacja o stanie oświaty w gminie z udziałem dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

6. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia obwodów sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sułoszowa.

7. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Sułoszowa.

8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie partycypacji w kosztach budowy – modernizacji dróg gminnych.

9. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla policji na zakup pojazdu.

10. Zmiany budżetowe.

11. Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2019 r.

12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

13. Odpowiedzi na interpelacje.

14. Wolne wnioski.

15. Zakończenie.

Przewodniczący
Rady Gminy Sułoszowa
Adam Goraj

logo soltys

Wyniki z przeprowadzonych wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Sułoszowa III na kadencję 2018-2023

Wybory odbyły się dnia 10.02.2019 r.

Kandydatem na sołtysa był:

  1. Adam Woszczek

W wyniku tajnego głosowania Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że głosowaniu brało udział 52 osoby.

Ilość głosów ważnych - 51

Ilość głosów nieważnych – 1

Pan Adam Woszczek otrzymał głosów za - 42, przeciw -9

Sołtysem sołectwa Sułoszowa III został wybrany Pan Adam Woszczek

W wyniku tajnego głosowania Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że głosowaniu brało udział 51 osób

Ilość głosów ważnych - 51

W skład Rady Sołeckiej zostali wybrani:

1. Piotr Trólka - 44

2. Zbigniew Bień – 50

3. Bogdan Postół– 50

4. Wiesław Gądek – 44

5. Karol Woszczek– 49

6. Michał Kafel – 48

Protokołowała
Edyta Kaletka

projekt extra suloszowa banner1

Sułoszowa, dnia 11 lutego 2019r.

Ogłoszenie –Drugi nabór na stanowisko Koordynatora w projekcie " e-Xtra Kompetentna Sułoszowa - rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa

Ogłoszenie

Drugi nabór na stanowisko Koordynatora

Wójt Gminy Sułoszowa w związku z przystąpieniem gminy do projektu grantowego

" e-Xtra Kompetentna Sułoszowa - rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1.:Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych ogłasza drugi nabór na wolne stanowisko Koordynatora.

Zapytanie-nabór na stanowisko Koordynatora ( do pobrania )

PUNKT KONSULTACYJNY

Siedziba w Urzędzie Gminy w Sułoszowej , ul.Krakowska 139, pokój nr 10, parter

Punkt Konsultacyjny świadczy usługi w zakresie :

I. Przyjmowania osób z problemami psychologicznymi a w ramach tych dyżurów do:

1. Pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi od alkoholu, narkotyków i innych używek, sprawców i doznających przemocy w rodzinie.
2. Diagnostyki i indywidualnej psychoterapii osób z w/w problemami.
3. Konsultacji psychologicznej osób objętych opieką Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Rozwiązywania Problemów Narkomanii w Sułoszowej.
4. Podejmowanie interwencji w odniesieniu do osób znajdujących się w kryzysie o różnym podłożu.
5. Diagnostyki i psychoterapii zaburzeń psychicznych.
6. Pomocy w zakresie przemocy w rodzinie przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sułoszowej oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Rozwiązywania Problemów Narkomanii w Sułoszowej.

II.W Punkcie Konsultacyjnym przyjmowane są osoby ze skierowaniem z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułoszowej, Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sułoszowej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Rozwiązywania Problemów Narkomanii w Sułoszowej, po wcześniejszym ustaleniu terminu udzielenia porady w dzienniku zapisów prowadzonym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Rozwiązywania Problemów Narkomanii w Sułoszowej przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sułoszowej.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do:

Psychologa - mgr Sebastiana Uznańskiego, który przyjmuje w każdą środę:
od godz. 11.45 do godz.13.45, po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułoszowej,osobiście lub telefonicznie;
tel. (12) 3896028 wewn. 08

wfosigw suloszowa ver 2 small

piekna malopolska wies