Urząd Gminy Sułoszowa

32-045 Sułoszowa
ul. Krakowska 139
tel: (+48 12) 3896028 
fax: (+48 12) 3896028 wew. 29
e-mail: gmina@suloszowa.pl

ico epuap : /f5ptt4m20z/skrytka

godziny pracy Urzędu:
poniedziałek: 9:15 - 17:15
od wtorku do piątku: 7:30 - 15:30 

Wójt Gminy: Stanisław Gorajczyk
Zastępca Wójta: Marek Szymański


bip

Pliki Cookies

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas jej przeglądania. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujące o używaniu plików cookies.

Jurajski Szlak Rowerowy

jurajski szlak

Start >> Gmina >> Fundusze unijne >> Projekty współfinansowane ze środków UE
Przedszkole - Otwarcie Nowego Budynku Przedszkola PDF Drukuj Email
czwartek, 30 grudnia 2010 18:49

12.09.2010r.

OTWARCIE NOWEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA
W SUłOSZOWEJ


MAMY SKARB
NA KTÓRY CZEKALIŚMY OD ZAWSZE”


Dyr. Przedszkola Teresa Nowakowska


 

Otwarcie nowego budynku przedszkola poprzedziła uroczysta msza święta, odprawiona
w kościele parafialnym N.S.P.J w Sułoszowej, której przewodniczył proboszcz parafii –
ks. Leszek Styczeń. Następnie, po zakończonej mszy świętej, wszyscy zaproszeni goście udali się na część artystyczną, przygotowaną przez przedszkolaków, już do nowego budynku Przedszkola. Po dotarciu na miejsce, Dyrektor Przedszkola, powitała wszystkich przybyłych na uroczystym otwarciu oddania 3 oddziałowego budynku Przedszkola w Sułoszowej. Wyraziła swoje zadowolenie z nowego obiektu i z tego, że mamy wreszcie WŁASNY BUDYNEK !

Ten dzień 12.09.2010 r. zapisany będzie nie tylko w kronice Przedszkolnej, ale będzie to dzień, który przejdzie do historii naszej Gminy, całej społeczności lokalnej, naszej wspólnej - Małej Ojczyzny.

 

Obok nauczycieli, pracowników, rodziców i dzieci zasiedli zaproszeni goście, którzy swoją obecnością uświetnili naszą uroczystość. Przy wejściu do budynku każdy otrzymał znaczek „Przyjaciela Przedszkola”.

 

Po przemówieniu Pani Dyrektor, głos zabrał Wójt Gminy Sułoszowa mgr inż. Stanisław Gorajczyk, który powitał zaproszonych Gości z imienia i nazwiska.

Szanowni Państwo!
Zaszczyt to dla naszej społeczności, że świadkami tego ważnego wydarzenia, jakim jest oddanie nowego budynku przedszkola zechcieli być dostojni i zacni Goście:

Małopolski Kurator Oświaty – wraz Panią wizytator Jarosławą Kraszewską.

Radni Powiatu Krakowskiego - Panowie: Leszek Dolny oraz Lucjan Goraj.

Ks. kanonik, Leszek Styczeń

Skarbnik Gminy Sułoszowa - Wojciech Gęgotek

Inspektor Nadzoru - Janusz Witos

Wykonawca - Stanisław Kozieł

Miło nam gościć kierownika budowy – Wojciecha Wachowicza.

Przewodniczącego Rady Gminy Sułoszowa Pana Kazimierza Pasternaka wraz z Radnymi Gminy.

Sołtysów Gminy,

Dyrektorów szkół,

Wszystkie Panie, które kiedyś pracowały w przedszkolu, a obecnie przebywają na zasłużonej emeryturze.

Dyr. Przedszkola w Skale - Emilia Parzelka.

Dyr. Banku Spółdzielczego –Teodozja Kafel

Dyr. Ośrodka Zdrowia - Renata Gamrat.

Serdecznie powitał mieszkańców Sułoszowej i wszystkich tych, którzy zechcieli być dzisiaj razem
z nami.

Pracowników ZEAS-u,

Wymienił również tych, którzy byli zaproszeni, a z różnych przyczyn nie mogli przybyć na dzisiejszą uroczystość.

 

Przemówienie Wójta Gminy Sułoszowa - Stanisława Gorajczyka na temat „ trudnej drogi” powstania nowego Przedszkola, pozyskiwania pieniędzy oraz sposobu wykonania.

Pani Dyrektor przypomniała w dużym skrócie historię Naszego Przedszkola.

Przedszkole w Sułoszowej powstało w listopadzie 1947r. Zabiegał o to Zarząd Koła Polskiego Czerwonego krzyża i Zarząd Gminy. Z tą inicjatywą wystąpili: Jan Dolny, Teresa Kiszka, Stanisław Karcz oraz ksiądz Gadomski. Przedszkole utworzono w baraku przeznaczonym na zlewnię mleka. Na początku uczęszczało 9-cioro dzieci, a rok później już 30-ścioro. Za całe umeblowanie i wyposażenie służyły 4 stoliki, półka na zabawki oraz ławka sporządzona z jednej wielkiej deski wspartej na 3 klockach. Przedszkole posiadało komplet klocków wileńskich.

Początkowo nie wnoszono żadnych opłat za pobyt dzieci w przedszkolu. Jednak od 1950 roku, zakłady pracy, w których pracowali rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola, przysyłały z funduszu socjalnego dotacje na utrzymanie budynku.

Obiekt dysponował 1 kuchnią, korytarzem i szatnią. W drugiej sąsiedniej sali mieściła się „Świetlica gromadzka”. W 1961 roku zlikwidowano świetlice, a powiększono przedszkole o drugą salę i w dwóch grupach było wówczas po 30 dzieci.

Personel placówki składał się z 2 pracowników pedagogicznych i 2 fizycznych.

W roku 1970 przedszkole przeniesiono do budynku prywatnego Pana Krawczyka. Były coraz leprze warunki, odbywały się uroczystości takie jak: choinka noworoczna, Międzynarodowy Dzień Dziecka, obchody 1- majowe. Przedszkole czynne było od 7-16 dla matek pracujących, a od godz. 8 -15 dla dzieci rolników. Personel składał się już z 6 osób.

Od 1 stycznia 1976r. dzięki staraniom Dyrektorki Anieli Kania oraz Dyrektora gminnego Bronisława Krawca wszystkie dzieci mogły przebywać w placówce 9 godzin. Zakończył się podział dzieci matek pracujących i niepracujących.

W latach 81-82 ważniejsze uroczystości z udziałem rodziców nie odbyły ze względu na rygory stanu wojennego. W soboty prowadzone były dyżury przez nauczycielki.

W 1984r. na potrzeby Przedszkola wynajęty został jeszcze jeden lokal- u Pana Domagały i do tego oddziału uczęszczały dzieci 6 –letnie. Zarysowała się wówczas nadzieja na nowy budynek dla Przedszkola. Od 1987r. przy wsparciu Komitetu Rodzicielskiego czynione były starania o przekształcenie budynku Szkoły Rolniczej na cele przedszkolne. Ostatecznie budynek ten został przekazany Szkole.

Od września 1990r. kiedy to na stanowisko dyrektora powołano Teresę Nowakowską,
w ramach oszczędności zrezygnowano z budynku u Pana Krawczyka i całe przedszkole zostało przeniesione do budynku aptecznego.

W 1993r. wprowadzono do Przedszkola naukę języka angielskiego, która trwa po dziś dzień. W kolejnych latach czyniono usilne starania, by teren wokół nowego budynku dostosować do potrzeb najmłodszych.

Drodzy Państwo, pragnę wspomnieć o istniejącym oddziale przedszkolnym utworzonym dla 3-4 latków w Szkole Podstawowej nr 1 w Sułoszowej. Powstał dzięki staraniom Władz Gminy Sułoszowa, a Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki. Działanie 9.1.1. Oddział ten jest perełką naszego Przedszkola. Do tego oddziału dzieci uczęszczają nieodpłatnie.

Nadszedł wreszcie dzień na który czekaliśmy wszyscy od połowy XX wieku. Dzień 12 września 2010 r. to ważna data w życiu naszego przedszkola, ponieważ właśnie w tym dniu następuje uroczyste otwarcie nowego obiektu. Placówka jest na miarę XXI wieku. Jest i będzie wizytówką naszej Gminy. Stworzone warunki pozwolą naszym dzieciom poszerzać umiejętności, rozwijać zainteresowania, sprawować należytą opieką nad ich rozwojem i z wiarą patrzeć w przyszłość.

Szanowni Państwo, kierować taką placówką to prawdziwy zaszczyt, ale
i odpowiedzialność. Szczególnie teraz w dobie gwałtownych zmian jakie dokonują się w naszym kraju, mam na myśli reformę, która wyznacza szkolnictwu nowe kierunki i ważne zadania.

Droga do oddania nowego budynku była długa, jednak dzięki staraniom Władz Gminy Sułoszowa, mamy upragnioną instytucję w Naszej Gminie. Budynków nowo powstałych jest kilka. Mam na myśli, min.: 3 sale gimnastyczne, Szkołę Podstawową nr 1, Gimnazjum, boisko sportowe i wiele innych.

To tyle z przeszłości teraz czekają nas nowe wyzwania, starania o wszechstronny rozwój dziecka i sprawowanie należytej opieki nad powierzonymi nam dziećmi.

 Nauczyciele: Bogusława Hałaszuk oraz Łukasz Goraj wraz z dziećmi przygotowali z tej okazji część artystyczną oraz inscenizację pt. Calineczka.

 

Wiersze i piosenki dotyczące otwarcia nowego budynku przedszkola ……

….. oraz inscenizacja pt. Calineczka

 

Uroczyste przecięcie wstęgi przez dyrektora przedszkola – Teresę Nowakowską, wizytatora – Jarosławę Kraszewską, proboszcza parafii Sułoszowa – ks. Leszka Stycznia oraz Wójta Gminy Stanisława Gorajczyka.

Zaproszeni goście mieli możliwość zabrania głosu.

Pan Leszek Dolny wręczył Pani Dyrektor oryginał Pełnomocnictwa Zarządu P.C.K.
w Sułoszowej, z dnia 24 XI 1947r. który upoważniał pana Dolnego Jana wc-prezesa Koła do pertraktacji z Wojewódzkim Urzędem Likwidacyjnym w Krakowie o wydzierżawienie baraku postawionego w Sułoszowej.

Na końcu głos zabrał Pan Wójt dziękując wszystkim za wszystko.

Dyrektor Przedszkola podziękowała nauczycielom, rodzicom, Radzie Rodziców, dzieciom za przygotowanie uroczystości. Sponsorom za otrzymane datki, a także Władzom za wykonanie „Pięknego Dzieła”. Przypomniała, iż wielu tu obecnych zaproszonych gości aktywnie wspierało dążenia władz gminy do szybkiego ukończenia przedszkola. Dlatego w imieniu nauczycieli, wszystkich pracowników, dzieci i ich rodziców składam serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom oraz osobom bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia.

Na koniec dzieci wręczyły róże wszystkim zaproszonym gościom, a Panu Wójtowi kwiaty wygłaszając wierszyk:

 

 

Dużo na świecie, dużo jest ludzi

Wśród nich Pan Wójt co się o Nas trudzi.

O dobry obiadek i o śniadanie

Dbał o Przedszkole i całe budowanie……

 

Kolejny etap uroczystości to poświęcenie całego obiektu i krzyży w salach przez ks. Leszka Stycznia oraz zwiedzanie przedszkola. Następnie na wszystkich czekał gorący poczęstunek i kolejne atrakcje muzyczne w wykonaniu zespołu „Żaczek z Olkusza” oraz pary tanecznej
z Krakowa.

ŻYCZYMY WSZYSTKIM DZIECIOM MILE SPĘDZONYCH CHWIL W NASZYM PRZEDSZKLU !

 

 

750x200 piece

Wyszukiwarka ulic

Twoja PogodaPogoda Sułoszowa z serwisu

700 lecie small menu

Kartka z kalendarza

Dzisiaj imieniny: Rozy Szczesnego

eurzad

ico_epuap

program500 plus

REWITALIZACJA.JPG

Program Priorytetowy "Ryś" kliknij po szczegóły

programy zdrowotne

plakat - pion small

Plakat Zostaw1 w malopolsce

Jurajska Kraina

jurajska logo

Zintegrowany Informator Pacjenta

zip-baner

 

baner309 x 95 copy

 

W ZORGANIZOWANYM PRZEZ STAROSTWO KONKURSIE PT; TRWAŁA I ZDROWA RODZINA PODSTAWĄ PAŃSTWA UCZENNICA KLASY 2A AGNIESZKA MAZELA, ZAJĘŁA 3 MIEJSCE W KATEGORII PRACA LITERACKA.GRATULUJEMY

Ż Życia Powiatu

MODR

modr karniowice

Mikroporady

logo mikroporady

zdpk-logo-godlo2

Odnawialne źródła energii

odnawialne zrodla energii

AP email

unnamed

Copyright © 2016 Portal Gminy Sułoszowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
 Top ↑
Designed by Templatka.pl