baner system informacji przestrzennej

MapaGminy 01 n small

 

mikroporady

czyste powietrze1 8576

PGNiG 300x260 v2

 

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas jej przeglądania. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujące o używaniu plików cookies.

Odwiedza nas 44 gości oraz 0 użytkowników.

Urząd Gminy w Sułoszowej uprzejmie informuję, że w dniu 5 czerwca 2018 r. Pan Przemysław Krupa, w związku z pisemną rezygnacją, został odwołany z funkcji urzędnika wyborczego w gminie Sułoszowa (powiat krakowski).

Równocześnie na tę funkcję, z dniem 6 czerwca 2018 r., została powołana Pani Donata Gwiazdowicz.

W dniu 06 czerwca 2018  Wójt Gminy Sułoszowa uczestniczył w uroczystości podpisania listów intencyjnych dot. przystąpienia Województwa Małopolskiego do współpracy z Gminą Sułoszowa przy realizacji projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu "Małopolski tele-Anioł"  jest zorganizowanie systemu opieki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, który umożliwi osobom  niesamodzielnym, jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania.

W ramach projektu działa:

  • Centrum Teleopieki – zapewniające wszystkim uczestnikom możliwość całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa,
  • wsparcie w postaci usług opiekuńczych oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (przydzielanych w zależności od potrzeb i stopnia niesamodzielności).

W projekcie zaplanowano również szkolenia dla opiekunów oraz sąsiadów w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.

Kluczowym elementem projektu jest CENTRUM TELEOPIEKI.

W ramach projektu podopieczny dostanie opaskę na nadgarstek, a wciśnięcie przycisku SOS umożliwi natychmiastowe połączenie z Centrum Teleopieki. Ratownicy medyczni po odebraniu zgłoszenia ocenią stopień zagrożenia i udzielą odpowiedniej pomocy lub wsparcia adekwatnego do wezwania. Do Centrum Teleopieki uczestnicy projektu będą mogli także zadzwonić. Uzyskają pomoc wykwalifikowanej kadry specjalistów w sprawach życia codziennego oraz informację np. 
o przysługujących świadczeniach socjalnych, możliwych formach pomocy społecznej czy dostępnych formach aktywizacji społeczno-ruchowej i kulturalnej w najbliższej okolicy. Uczestnicy będą mogli skorzystać także ze wsparcia asystentów teleopieki i psychologa - będą mogli zadzwonić do telecentrum, żeby się poradzić, zwierzyć z problemów lub po prostu porozmawiać.

W załączeniu zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ujęcia wody w miejscowości Wielmoża.

Załączniki:
Pobierz plik (Zawiadomienie S-1.pdf)Zawiadomienie S-1.pdf[ ]374 kB
Pobierz plik (Zawiadomienie Sz-1.pdf)Zawiadomienie Sz-1.pdf[ ]368 kB

Sułoszowa, 07.06.2018 r.

 

Z AW I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 22 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 900 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej /pok. nr 3/.

Proponuję następujący porządek obrad : 

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Przedstawienie opinii RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu i wniosku Komisji Rewizyjnej
5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu gminy za 2017r.
6. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi za 2017 rok
7. Uchwala w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
8. Zmiany budżetowe.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Sułoszowa
Janusz Pasternak

 

 

Z RYNKU DO RYNKU 2018 – VIII rekreacyjny przejazd rowerowy na trasie Katowice-Kraków

Bez mała 200 kolarzy, amatorów i zapaleńców, w tym również tych związanych z kolarstwem na co dzień, w sobotę - 9 czerwca wzięło udział w organizowanym przez grupę kolarską AZS AWF Katowice wydarzeniu Z RYNKU DO RYNKU 2018.

Wydarzenie wpisało się już na stałe w kalendarz imprez rowerowych organizowanych na terenie województw śląskiego i małopolskiego, a liczba chętnych do przejazdu malowniczą trasą wielokrotnie przekraczała możliwości organizacyjne.

Warto zaznaczyć, że tegoroczny rajd miał aż 4 patronów: Marszałków Województw Śląskiego i Małopolskiego oraz Prezydentów Miast Katowic i Krakowa. Partnerami wydarzenia były również miejscowości na trasie przejazdu: gmina Zielonki i Sułoszowa oraz Miasto Bukowno, Sosnowiec i Olkusz.

W sobotni poranek pogoda dopisała. Zapowiadano pełne Słońce, a na trasie delikatny wietrzyk i umiarkowane zachmurzenie – idealne warunki na wycieczkę rowerową. Już od godziny 7:20 na Placu Kwiatowym katowickiego Rynku można było spostrzec pierwszych uczestników odbierających numery startowe i tym samym potwierdzających udział w imprezie. U wszystkich, prócz niezbędnego sprzętu widać było, że każdy spakował na drogę dobry humor i chęć ukończenia trasy.

Jak co roku przejazd został zabezpieczony przez Policję wojewódzką i oddziały miejscowe. Nie zabrakło również karetki Safety Service oraz pojazdu technicznego PMBike, serwisującego rowery na trasie. Około godziny 8:15 grupa opuściła Katowice udając się w podróż przez kolejne miejscowości aglomeracji śląskiej, a następnie malowniczymi ścieżkami Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W tym roku dodatkową atrakcją był przejazd naszej grupy dookoła olkuskiego rynku. Poza Olkuszem pojawiliśmy się jeszcze m.in. w Sosnowcu i Zielonkach oraz Bukownie i Sułoszowej, w których mieliśmy krótki postój przed tryumfalnym wjazdem do Miasta Królów Polskich. Meta naszego przejazdu mieściła się na Placu Szczepańskim przy Rynku Głównym w Krakowie.

Załączniki:
Pobierz plik (DJI_0014.jpg)DJI_0014.jpg[ ]3093 kB
Pobierz plik (DJI_0051.jpg)DJI_0051.jpg[ ]3046 kB
Pobierz plik (DSC01435.jpg)DSC01435.jpg[ ]4098 kB
Pobierz plik (R11.jpg)R11.jpg[ ]631 kB
Pobierz plik (R16.jpg)R16.jpg[ ]610 kB
Pobierz plik (R17.jpg)R17.jpg[ ]510 kB
Pobierz plik (R6.jpg)R6.jpg[ ]796 kB

W trosce o wygląd naszej Gminy, środowisko rolnicze oraz bezpieczeństwo zdrowotne i pożarowe, apeluję o jak najszybsze przystąpienie do wykaszania zachwaszczonych gruntów, celem uniknięcia wymienionych zagrożeń.

Wójt Gminy Sułoszowa przypomina o likwidacji chwastów, która powinna być przeprowadzana kilkukrotnie systematycznie w ciągu roku – od wiosny do wczesnej jesieni.

Załączniki:
Pobierz plik (chwasty na gruntach.doc)chwasty na gruntach.doc[ ]2016 kB

UWAGA!

Nabór wniosków w projekcie „Dobry czas na Biznes – KOM2” w którym można otrzymać 25 tyś dotacji na otwarcie własnej działalności został przedłużony do 22 czerwca br.

DCB KOM 750x550

Ogłoszenie o naborze

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza I nabór do projektu „Dobry Czas na Biznes –KOM2” w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, w Podziałaniu 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A  kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji.

Rekrutacja trwa od 1 czerwca 2018 roku do 15 czerwca 2018 roku

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami  będą przyjmowane w siedzibie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz w Powiatowych Punktach Informacyjnych zlokalizowanych w każdym mieście powiatowym subregionu, pod poniższymi adresami:

  1. M. Kraków - ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków,

  2. powiat krakowski - ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków,

Sułoszowa, dnia 08.06.2018 r.

nr sprawy GK.271.WR.11.2018WÓJT GMINY-Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Sułoszowej

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

„Dowóz uczniów  z gminy Sułoszowa w roku szkolnym 2018/2019”

  1. I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dowożenie w roku szkolnym 2018/2019 dzieci niepełnosprawnych i opieka w czasie przewozu, z miejsca zamieszkania do Szkół i z powrotem oraz dowóz uczniów do oddziałów gimnazjalnych w Sułoszowej i z powrotem oraz dowóz do Szkoły Podstawowej w Woli Kalinowskiej i z powrotem.

Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz uczniów do szkół w Sułoszowej, Woli Kalinowskiej, Olkuszu, Wolbromie i odwóz do miejsca zamieszkania uczniów z terenu Gminy Sułoszowa.

Dowóz i odwóz uczniów odbywać się będzie na następujących trasach:

Gmina Sułoszowa - ulice