Urząd Gminy Sułoszowa

32-045 Sułoszowa I 80
tel: (+48 12) 3896028
fax: (+48 12) 3896028 wew. 29
e-mail: gmina@suloszowa.pl

godziny pracy Urzędu:
poniedziałek: 9:15 - 17:15
od wtorku do piątku: 7:30 - 15:30 

Wójt Gminy: Stanisław Gorajczyk
Zastępca Wójta: Marek Szymański


bip

Wyszukiwarka gOOgle

Websuloszowa.pl

Pliki Cookies

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas jej przeglądania. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujące o używaniu plików cookies.

Mapa Gminy

MapaGminy 01 n 1

Jurajski Szlak Rowerowy

jurajski szlak

Start

Aktualności

22.10.14
Ostrzeżenie meteo - 2014-10-22

KOMUNIKATOSTRZEŻENIE DLA LUDNOŚCI PRZEBYWAJĄCEJ NA OBSZARZEPOWIATU KRAKOWSKIEGO OSTRZEŻENIE meteorologiczne Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w KrakowieZjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1Obszar: Województwo małopolskieWażność (cz. urz.): od godz. 05:00 dnia 22.10.2014 do godz. 22:00 dnia 22.10.2014Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów od 22 mm do 35 mm.Prawdopodobieństwo wystąpie...

16.10.14
Zaproszenie do składania ofert 2014-10-16

Nr sprawy: 271.WR.9.2014 Sułoszowa 16.10.2014 r. Zaproszenie do składania ofert Zamawiający: Nazwa zamawiającego: Gmina SułoszowaAdres zamawiającego: Sułoszowa I 80Kod Miejscowość: 32-045 SułoszowaNIP Gminy 677-10-37-576REGON Gminy 351555520Telefon: 12-3896028Faks: 12-3896028 w. 29Adres strony internetowej: gmina@suloszowa.pl (mailto:gmina@suloszowa.pl) Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego jest: Marek Szymański, tel. 123896028 w. 24. fax 123896028 w. 29 e-mail: szymanski@...

16.10.14
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sułoszowa

Informujemy, że Gmina realizuje projekt pn.: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sułoszowa Plan jest współfinansowany w 85% przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Całkowita wartość projektu: 41 000 złWysokość dofinansowania: 34 850 zł ...

16.10.14
Sesja Rady Gminy 30-10-2014

Sułoszowa, 16.10.2014 r. Z A W I A D O M I E N I EUprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 30 października 2014 /czwartek/ o godz. 9:00 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej /pok. nr 3/. Proponuję następujący porządek obrad : Otwarcie Sesji RG. Przyjęcie porządku obrad. Rozpatrzenie uwag do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Gminy znajdującego się poza otuliną Ojcowskiego Parku Narodowego. ...

Ostrzeżenie meteo - 2014-10-22 PDF Drukuj Email
środa, 22 października 2014 18:11

KOMUNIKAT
OSTRZEŻENIE DLA LUDNOŚCI PRZEBYWAJĄCEJ NA OBSZARZE
POWIATU KRAKOWSKIEGO

OSTRZEŻENIE meteorologiczne

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1
Obszar: Województwo małopolskie
Ważność (cz. urz.): od godz. 05:00 dnia 22.10.2014 do godz. 22:00 dnia 22.10.2014
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów od 22 mm do 35 mm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi: brak
Dyżurny synoptyk: Piotr W.

 

 
Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych PDF Drukuj Email
piątek, 17 października 2014 19:25

INFORMACJAwybory2014

Wójta Gminy Sułoszowa

z dnia 15 października 2014 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

 

Działając na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.1), w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1134), podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

 
Zaproszenie do składania ofert 2014-10-16 PDF Drukuj Email
czwartek, 16 października 2014 19:00

Nr sprawy: 271.WR.9.2014

Sułoszowa 16.10.2014 r.

Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający:

Nazwa zamawiającego: Gmina Sułoszowa
Adres zamawiającego: Sułoszowa I 80
Kod Miejscowość: 32-045 Sułoszowa
NIP Gminy 677-10-37-576
REGON Gminy 351555520
Telefon: 12-3896028
Faks: 12-3896028 w. 29
Adres strony internetowej: www.suloszowa.pl
Adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Godziny urzędowania: poniedziałek 915- 1715 wtorek - piątek 730 - 1530

Zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert w przedmiocie:

Budowa siłowni zewnętrznej w Sułoszowej I

 1. Przedmiot zamówienia. Budowa siłowni zewnętrznej w Sułoszowej I w tym między innymi:

 • dostawa i montaż urządzeń siłowni - szt. 21,

 • budowa bieżni do skoku w dal - szt. 1,

 • mała architektura (ławki szt. 4, kosz na śmieci szt. 1),

 • dojścia, utwardzenie powierzchni gruntu - 118 m2,

 • monitoring,

 • wykonanie inwentaryzacji.

Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót wraz z projektem. Należy zastosować materiały wskazane w przedmiarach lub równoważne.

Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (np.: dokonał wizji lokalnej w terenie), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

Zamawiający żąda by Wykonawca wskazał w ofercie część zamówienia, której wykonanie chce powierzyć podwykonawcom.

 

 

CPV:

 • 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

 • 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

 

 

 1. Kryterium oceny ofert: cena oferty brutto – 100%

 

 1. Wymagany termin realizacji umowy: do – 20.12.2014

 

 1. Sposób obliczania ceny: należy podać cenę za zrealizowanie zamówienia
  z wyszczególnieniem cen netto, podatku VAT oraz wartości brutto.

 

 1. Cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia.

 

 1. Oferta Wykonawcy powinna obejmować:

  1. nazwisko osoby prowadzącej realizację zamówienia,

  2. okres związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert,

  3. czytelny podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty,

  4. zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

  5. powinna być złożona w języku polskim,

  6. kosztorys ofertowy uproszczony,

  7. inne wynikające z niniejszego zaproszenia informacje.

 

 1. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca

 

 1. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać sekretariacie Urzędu Gminy Sułoszowa; 32-045 Sułoszowa I 80, Termin składania ofert: do 27.10.2014 do godz. 14.00 (liczy się data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Sułoszowej). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.10.2014 o godz. 14.10 w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa w pokoju nr 3. Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy bez jej otwarcia. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania

 

 1. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować na adres zamawiającego lub pod numerem tel.: 12 3896028 lub e-mailem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.    

 

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego jest:

Marek Szymański, tel. 123896028 w. 24.

fax 123896028 w. 29 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 1. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany wykonawca ma podpisać umowę. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej propozycji cenowej.

 1. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do treści umowy zawarte są w załączonym projekcie.

 

 

Załączniki:

 1. Wzór oferty,

 2. Projekt,

 3. Wzór umowy.

 4. Przedmiar.

Załączniki do pobrania:
FileOpisFile size
Download this file (oferta_PROPOZYCJA_CENOWA_Silownia.docx)oferta_PROPOZYCJA_CENOWA_Silownia.docx 16 Kb
Download this file (Projekt_silowni.rar)Projekt_silowni.rar 9902 Kb
Download this file (projekt_umowy.docx)projekt_umowy.docx 28 Kb
Download this file (Przedmiar_silownia.pdf)Przedmiar_silownia.pdf 68 Kb
 
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sułoszowa PDF Drukuj Email
czwartek, 16 października 2014 18:14

narodowy fundusz spójności

Informujemy, że Gmina realizuje projekt pn.:


Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sułoszowa

Plan jest współfinansowany w 85% przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Całkowita wartość projektu: 41 000 zł
Wysokość dofinansowania: 34 850 zł

Załączniki do pobrania:
FileOpisFile size
Download this file (Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sułoszowa.docx)Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sułoszowa.docx 69 Kb
 
Sesja Rady Gminy 30-10-2014 PDF Drukuj Email
czwartek, 16 października 2014 18:00

Sułoszowa, 16.10.2014 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 30 października 2014 /czwartek/ o godz. 9:00 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej /pok. nr 3/.

Proponuję następujący porządek obrad :

             

 1. Otwarcie Sesji RG.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Rozpatrzenie uwag do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Gminy znajdującego się poza otuliną Ojcowskiego Parku Narodowego.

 
Wybory 2014 - wezwanie do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów PDF Drukuj Email
środa, 08 października 2014 16:57

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Sułoszowej

z dnia 08 października 2014 roku

 

w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) wzywa się do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy SUŁOSZOWA   w okręgach wyborczych nr 3, nr 4 , nr 9.

Termin dodatkowych zgłoszeń upływa w dniu 13 października 2014 r. do godz. 17.00

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

(-) Monika Cygankiewicz

 

 
Informacja o wyborz oferty 07-10-2014 PDF Drukuj Email
wtorek, 07 października 2014 16:50

Sułoszowa, dnia 07.10.2014r.

Urząd Gminy w Sułoszowej informuje iż na zaproszenie do składania ofert w
przedmiocie wykonania rozgraniczenia nieruchomości (dotyczy działek nr 779 i 780) w miejscowości Sułoszowa II
złożono 3 oferty.


Wybrano ofertę :  Przedsiębiorstwo Geodezyjne GEOPROF S.C.

Jarosław Kożuch  Sławomir Zając

       ul. Radzikowskiego 65K/12

       31-315 Kraków

                            

Cena oferty brutto :  2500,00 zł

 

 

 
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych PDF Drukuj Email
poniedziałek, 06 października 2014 19:22

Fundacja Terebint ma przyjemność przedstawić poradnik dla osób sprawnych inaczej oraz osób
powyżej 75 roku życia, na temat ułatwień w wykonywaniu prawa wyborczego,
a ujętych w Ustawie Prawo Wyborcze z dnia 5 stycznia 2011r.
Opracowanie obejmuje podręcznik w formie pliku do wydruku,
a także plików dźwiękowych możliwych do odsłuchania na stronie internetowej:
http://www.fundacja-terebint.cba.pl/proj004.php
Opracowanie to można pobrać także na własne urządzenia obsługujące format MP3,
a także przekazać innym osobom.

Z poważaniem
Zarząd Fundacji Terebint

 


Strona 1 z 42

Powiązane artykuły

Twoja PogodaPogoda Sułoszowa z serwisu

Kartka z kalendarza

Dzisiaj imieniny: Marleny Seweryna

eurzad

Wybory Samorządowe 2014

wybory2014

ico_epuap

Aktualne Zamówienia Publiczne

Remont elewacji budynku Domu Kultury, remont placu zabaw, remont odcinka wewnętrznej drogi do stadionu wraz z odwodnieniem, naprawa i wymiana ławek trybun ziemnych, naprawa, zmiana lokalizacji wiat dla zawodników, piłkochwytów, remont dojścia i schodów terenowych do płyty boiska we wsi Wielmoża

Numer ogłoszenia: 325452 - 2014; data zamieszczenia: 01.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

ZOBACZ WYNIKI

Więcej…

programy zdrowotne

plakat - pion small

Zintegrowany Informator Pacjenta

zip-baner

 

baner309 x 95 copy

 

Jurajska Kraina

jurajska logo

dozynki 2012_menu

Ż Życia Powiatu

Mikroporady

logo mikroporady

zdpk-logo-godlo2

AP email

Copyright © 2014 Portal Gminy Sułoszowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
 Top ↑
Designed by Templatka.pl